Daily View
Według dnia

Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych z uwzględnieniem końcowego wniosku o płatność

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
21.09.2022 - 22.09.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Cel szkolenia:
doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji i rozliczania projektów III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych, z uwzględnieniem końcowego wniosku o płatność. UWAGA! Szkolenie nie dotyczy projektów rozliczanych metodami uproszczonymi do 100 tys. euro.

Uczestnicy:
pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zainteresowani zagadnieniem realizacji i rozliczania projektach PO WER EFS w uczelniach.

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.

Harmonogram szkolenia pierwszego i drugiego dnia szkolenia:
9.45 - 10.00 - wprowadzenie do warsztatów (przywitanie uczestników, przedstawienie programu i kwestii organizacyjno-logistycznych oraz technicznych)
10.00 - 11.30 - blok warsztatowy
11.30 - 11.45 - przerwa (15 minut)
11.45 - 13.15 - blok warsztatowy
13.15 - 13.45 - przerwa (30 minut)
13.45 - 15.00 - blok warsztatowy.

Wykładowca:
Sonia Szczepańska-Brand:
W l. 2015 - 2022 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS, w l. 2004 - 2015 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach SPO RZL, ZPORR, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, członkini zespołów projektowych EFS, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS w obszarze szkolnictwa wyższego i oświaty w okresie programowania UE 2007 - 2013, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych EFS, od 2004 r. wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, od 2003 r. specjalistka ds. pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, od 2001 r. właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej S&B Consulting, specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla szkół wyższych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe.

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Zmiany w projektach PO WER EFS.

2. Zmiana okresu realizacji projektu a zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu.

3. Zatrudnianie i wynagradzanie personelu (zatrudnianie w ramach stosunku pracy różnych grup pracowniczych, sposoby gratyfikowania pracowników, niezbędna dokumentacja i procedury).

4. Błędy i uchybienia w postępowaniach z zakresu zasady konkurencyjności.

5. Formy wsparcia, ich kwalifikowalność i dokumentowanie.

6. Odstępstwa we wskaźnikach produktu i wskaźnikach rezultatu.

7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Trwałość projektu PO WER EFS i trwałość rezultatów.

9. Reguła proporcjonalności w praktyce.

10. Końcowy wniosek o płatność.

 

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                    formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.