Daily View
Według dnia

Najnowsze zmiany w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unii - sygnaliści w instytucjach publicznych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
29.07.2022 - , Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)

 

 

Forma szkolenia:
Wykład, dyskusja moderowana, case study. Zajęcia odbywają się w godz. 9.45 - 15.45

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostanie zapoznany również z dokumentacją, którą ma obowiązek wdrożyć w swojej jednostce.

Wykładowca:
ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, (uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Świadczy profesjonalne usługi doradcze z tego zakresu. Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce.

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Wstęp - podstawowe informacje.

2. Obowiązek prawny.

- Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- Pozostałe ważne przepisy prawa;
- Projekt krajowej ustawy oraz najważniejsze zmiany w odniesieniu do Dyrektywy.

3. System zgłaszania nieprawidłowości ? niezbędna dokumentacja!

4. Poufność a anonimowość sygnalisty.

5. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

- Obszary oddziaływania Dyrektywy;
- Kim mogą być zgłaszający naruszenia?

6. Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego.

- Wprowadzanie realnych procedur ochrony sygnalistów.

7. Kary i środki karne.

8. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń.

- Jak ma wyglądać procedura - każdy z uczestników otrzyma wzorcowe dokumenty!

9. Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji - co to oznacza i jak to zrobić?

10. Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego - jak zaimplementować je w praktyce?

11. Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:

- każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
- osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny "sprawca");
- oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).

12. "Państwa członkowskie mają zapewnić jej skuteczność korzystając z wytycznych RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych konkretnego państwa" - co to oznacza w praktyce?

13. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:

- opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
- wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
- określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
- określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
- określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
- określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
- określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
- określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

14. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.

15. W jaki sposób przyjmować zgłoszenia?

- Ile mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
- Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?

16. Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.

17. Nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów - 8 kluczowych zmian.

- Nowe obowiązki związane z ochroną sygnalistów - które podmioty zatrudniające obejmą?
- Jak będzie ustalany poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
- Ile wydłużony zostanie termin wdrożenia obowiązków dla największych pracodawców?
- Co nowego projekt ustawy przewiduje w zakresie obowiązkowych elementów procedury wewnętrznej?
- Czy obsługa zgłoszeń anonimowych będzie obowiązkowa?
- Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa wersja projektu ustawy?

18. Konsultacje z prelegentem.


Polityka Ochrony Sygnalistów - dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (przewidujący, jak już wspomniano, kary nawet do 60 mln zł) sugeruje, że również w przypadku ustawy dedykowanej sygnalistom sankcje za podejmowanie działań odwetowych lub niewypełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą być bardzo dotkliwe.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                     formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 690 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
(cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera noclegu). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.
Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.