Daily View
Według dnia

Transakcje w walutach obcych - import usług, import towarów, WNT, podatek u źródła (WHT)

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
28.07.2022 - 29.07.2022, Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)

 

 

Forma szkolenia:
Wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, dyskusje kierowane, wymiana doświadczeń.
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Import usług:
- warunki i definicja
- import usług a konieczność rejestracji VAT-UE
- określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- podstawa opodatkowania
- stosowane kursy walut
- obowiązki ewidencyjne, w tym podatników zwolnionych z VAT
- brak faktury zakupu a obowiązek wykazania importu usług,
- delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
- na kogo powinna być wystawiona faktura (pracownik, pracodawca) - końcowy odbiorca usług
- stawki VAT
- konsekwencje nie rozliczenia podatku VAT
- przykłady praktyczne

2. Import towarów:

- zasady opodatkowania
- wymogi dokumentacyjne
- podstawa opodatkowania
- moment powstania obowiązku podatkowego

3. Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT):

- zasady opodatkowania
- wymogi dokumentacyjne
- podstawa opodatkowania
- moment powstania obowiązku podatkowego
- na kogo powinna być wystawiona faktura (pracownik, pracodawca) - końcowy odbiorca towarów
- stawki VAT
- procedura uproszczona - warunki

4. Podatek u źródła (WHT) w 2022 r.:

- zasady opodatkowania dochodów nierezydentów, w tym mowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- certyfikat rezydencji (możliwość posługiwania się kopią certyfikatu)
- dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce (należności licencyjne, know-how i inne określone w art. 21 i 22 ustawy o CIT)
- licencje nabywane przez podatników działających w charakterze tzw. end user (prawidłowa identyfikacja tych usług),
- opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT (z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych itp.)
- przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
- płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje).

5. Kursy walut i różnice kursowe:
a) klasyfikacja różnic kursowych (zrealizowane, statystyczne, ujemne, dodatnie)
b) momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
c) pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
d) różnice kursowe w prawie bilansowym (ustawa o rachunkowości)
e) różnice kursowe w prawie podatkowym:
- ustawy o podatku dochodowym
- ustawa o podatku od towarów i usług
f) wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym i w kasie walutowej

7. Problematyka wyceny majątku trwałego w kontekście różnic kursowych
- rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych - przykłady praktyczne
- kompensata rozrachunków w walucie obcej.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                  formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1290 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
(cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera noclegu). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.
Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.