Daily View
Według dnia

Zamykanie projektów współfinansowanych z EFS w tym kontrola na zakończenie projektu oraz obowiązki w okresie trwałości projektu

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
11.07.2022 - 12.07.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00-15.00 pierwszego i drugiego dnia

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.25 - przerwa (10 minut)
14.25 - 15.00 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Przepisy prawa związane z zamykaniem projektów oraz utrzymaniem ich trwałości:

- unijnego
- polskiego
- zapisy umowy o dofinansowanie

2. Główne działania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu
a) Przegląd regulaminów i procedur dotyczących projektu (polityka rachunkowości, regulamin wynagradzania, instrukcja tworzenia i obiegu dokumentów, instrukcja w sprawie archiwizacji itp.)
b) Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej (finansowej i pozafinansowej) - faktury, rachunki, protokoły odbioru, opisy dokumentów, rozeznania rynku itp.
c) Analiza potrzeby ostatnich zmian w budżecie
- co można zmienić w budżecie i pod jakimi warunkami
- jakich zmian nie wolno wprowadzać

3. Przygotowanie końcowego wniosku o płatność
- Projekt rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków
- Projekt z kwotami ryczałtowymi
- Projekt ze stawkami jednostkowymi

4. Wskaźniki realizacji projektu
- Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie
- Dokumentowanie postępu rzeczowego i osiągnięcia zakładanych wskaźników w projekcie
- Dokumentacja w zakresie realizacji wskaźników
- Sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników

5. Kontrola na zakończenie projektu
- Podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
- Metodyka doboru obszarów i dokumentów do kontroli na zakończenie realizacji projektu
- Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu

6. Trwałość projektu
- Wydatki poniesione w ramach cross-financingu
- Pozostałe środki trwałe

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                        formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.