Daily View
Według dnia

Amortyzacja, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - warunki kwalifikowalności, rozliczanie, kontrola

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
07.07.2022 - 08.07.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia:
wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, dyskusje kierowane, wymiana doświadczeń. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 - 15.00 pierwszego i drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1) Podstawy prawne.

2) Finansowanie w cenie nabycia czy w postaci odpisów amortyzacyjnych - problemy z zachowaniem trwałości.

3) Kwalifikowalność środków trwałych, WNiP i amortyzacji - Wytyczne, podręczniki, instrukcje.

4) Definicje środków trwałych oraz WNiP - różnice wynikające z przepisów bilansowych i podatkowych.

5) Klasyfikacja środków trwałych.

6) Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i WNiP (cena nabycia lub wytworzenia).

7) Zmiana wartości początkowej:

- zwiększenie wartości w wyniku ulepszenia - adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja
- zmniejszenie wartości w wyniku trwałej utraty wartości użytkowej - konsekwencje dla trwałości projektu

8) Remont środków trwałych jako koszty bieżące, a trwałość projektu.

9) Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz WNiP:

- metody amortyzacji,
- przewidywany okres używania (stawka amortyzacyjna),
- amortyzacja jednorazowa ze względu na niewielką wartość początkową
- amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis (do 50 tys. euro)
- amortyzacja przyspieszona (podwyższona stawka amortyzacyjna)
- zmiana stawki amortyzacyjnej w trakcie użytkowania
- różnice między prawem podatkowym i bilansowym

10) Ewidencja księgowa środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie i WNiP (konta syntetyczne, analityczne, ewidencja pozabilansowa) - przykłady

11) Ewidencja podatkowa (zestawienie) środków trwałych

12) Tabela amortyzacyjna

13) Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP (arkusze inwentaryzacyjne jako narzędzie kontroli)

14) Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych oraz z ich oddaniem do użytkowania (w tym szczególne zasady dokumentowania w projektach unijnych)

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                    formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.