Daily View
Według dnia

Fundusze Europejskie 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy - kompendium wiedzy do wykorzystania jeszcze w 2022 r. - na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez KE oraz konsultowanych na poziomie krajowym i europejskim

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
04.07.2022 - 05.07.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
- podmioty zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy
- pracownicy instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje, Stowarzyszenia i Fundusze pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.
Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych. Wskaże różnice i podobieństwa w kwalifikowalności najważniejszych rodzajów kosztów.
Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice w systemie instytucjonalnym, wyborze projektów oraz kwalifikowalności kosztów pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy. Zauważą także ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.
Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Bydgoszczy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Lotnictwa, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Podkarpackiego Centrum Innowacji, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Centrum Technologiczne Betotech, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", Podstawowe zasady zarządzania projektem "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez Trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Szkolenie on-line realizujemy na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/smartfon z podłączeniem do internetu. Preferowaną przeglądarką do udziału w szkoleniu jest Google Chrome.
- Wykładu można słuchać korzystając z głośników wbudowanych w komputer, albo używając swoich słuchawek. Platforma nie wprowadza obowiązku korzystania ze słuchawek to uczestnik wybiera sposób słuchania wykładu.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027
- Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów
- Nowy podział środków europejskich
- Nowe cele polityki
- Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć - istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy
- Szanse i ryzyka nowego okresu programowania

2. System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy - podobieństwa i różnice

3. Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

4. Nowe zasady finansowania projektów

- Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
- Ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile Krajowym Planem Odbudowy - case study
- Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte
- Mechanizmy finansowania przedsięwzięć - zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe

5. Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki i uczestników na początku szkolenia)

- Wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu
- Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw
- Cyfryzacja - szerokopasmowy internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo
- Poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii
- Infrastruktura energetyczna
- Wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska
- Wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
- Inwestycje w ochronę przyrody i turystykę
- Wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury
- Wsparcie ochrony zdrowia - inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia
- Wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego
- Wsparcie rynku pracy
- Usługi społeczne i zdrowotne
- Włączenie i integracja społeczna
- Wsparcie opieki nad dziećmi
- Inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
- Wsparcie szkolnictwa wyższego
- Równość, integracja i niedyskryminacja

6. Linia demarkacyjna - czyli jakie inwestycje będą finansowane z Funduszy Europejskich 2021-2027 a jakie z Krajowego Planu Odbudowy

7. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

- Matryca kwalifikowalności
- VAT - nadchodzi rewolucja?
- Zakupy środków trwałych
- Trwałość projektów i przedsięwzięć
- Wybór wykonawców - nowe podejście
- Wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej
- Uproszczone formy rozliczania wydatków - nowe zasady, nowe możliwości
- Systemy informatyczne wspierające realizację projektów i przedsięwzięć

8. Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029

9. Dyskusja i konsultacje z Trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                        formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.