Daily View
Według dnia

Obowiązkowy rejestr umów. Nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
20.06.2022 - 21.06.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych, również współfinansowanych z funduszy unijnych, księgowych, oraz prawników zaangażowanych w proces udzielenia zamówienia.

Cel szkolenia:
Analiza najnowszych zmian wynikających z obowiązku prowadzenia rejestru umów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian które zaczną obowiązywać w dniu 1 lipca 2022 roku obowiązujących. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie od kiedy i jak prowadzić rejestr, jakie informacje w nim zamieszczać, jakie sankcje grożą w sytuacji nieprowadzenia takiego rejestru. Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na niezwykle istotne pytania - które umowy wymagają wpisu do rejestru: umowy o pracę, cywilnoprawne, sprzedaży, w ramach zamówień? Kto odpowiada za wpisane dane? Kto może je skorygować? Czy należy wpisać do rejestru umowy z pracownikami, urzędnikami, funkcjonariuszami publicznymi? Najistotniejszym celem szkolenia jest zaznajomienie grupy z umiejętnościami praktycznymi stosowania w/w przepisów.

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Wykładowca:
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również od wielu lat zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX - 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, formy jawności i przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi a dostęp do informacji publicznej, uzasadnienie regulacji prawnej.

2. Rejestr umów jako nowy obowiązek

- Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze.
- Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów. Tworzenie rejestru umów.
- Kto prowadzi rejestr umów?
- Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów.
- wzór Rejestru.

3. Kwalifikowanie umów podlegających wpisowi do rejestru

- Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej w kontekście nowego obowiązku
- kwalifikowanie umów będących informacją publiczną,
- umowa jako informacja publiczna.

4. Rodzaje umów podlegających wpisowi do rejestru
a) forma umowy
- forma pisemna
- forma elektroniczna
- forma dokumentowa
- formy szczególne
b) rodzaje umów
- umowy w ramach zamówień publicznych,
- umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- umowy o usługi, umowy sprzedaży,
- umowy darowizny, umowy najmu,
- umowy o pracę,
- wybór, powołanie,
- umowy o obsługę prawną,
- umowy między jednostkami organizacyjnymi,
- umowy z artystami na gruncie ustawy o działalności kulturalnej,

5. Czy i kiedy faktura to umowa? Czy faktura korygująca to zmiana umowy?

6. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z art. 5 ust. 1 do 2 a kwalifikowanie umów do wpisu do rejestru:

- ograniczenia ze względu na prywatność,
- ograniczenia ze względu na informacje niejawne,
- ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione,
- ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

7. Zakres informacji zamieszczanych w rejestrze
- numer umowy oraz data i miejsce zawarcia umowy, ustalamy miejsce zawarcia umowy i jej datę, brak daty w umowie, podpisanie umowy w różnych datach, brak miejsca zawarcia umowy w umowie,
- okres obowiązywania umowy,
- oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron,
- określenie przedmiotu umowy,
- wartość przedmiotu umowy,
- informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

8. Zmiany w trakcie trwania umowy - jak i kiedy zmieniać rejestr?
- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
- wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
- wygaśnięcie umowy
- zmiany umowy, aneksy do umów
- terminy na zamieszczenie danych w rejestrze

9. Jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?
- Kary za naruszenie obowiązku
- Kto ponosi odpowiedzialność i jakie sankcje przewiduje ustawa?

 formularz zgłoszenia.doc                                              formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.