Daily View
Według dnia

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - sygnaliści w instytucjach publicznych (*)

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
06.06.2022 - , SZKOLENIE ON-LINE

 

 

(*) PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM


Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.25 - przerwa (10 minut)
14.25 - 15.00 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, (uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Świadczy profesjonalne usługi doradcze z tego zakresu. Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wymagań NOWEGO projektu Ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów wraz z omówieniem pułapek na gruncie nowej ustawy ( II projekt) oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić procedurę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


1. Wstęp - podstawowe informacje dotyczące systemu zgłaszania nieprawidłowości

2. Definicja sygnalisty - Kim mogą być zgłaszający naruszenia i czy każdy zgłaszający jest sygnalistą?

3. Poufność a anonimowość sygnalisty - jak to praktycznie zorganizować?

4. Obowiązek prawny.

1) Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2) Pozostałe ważne przepisy prawa w tym nowa ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ? wątpliwości w jej stosowaniu i pułapki na które trzeba uważać!

5. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w pytaniach i odpowiedziach czyli obszary oddziaływania Dyrektywy i ustawy

6. Kary i środki karne - jak będą nakładane i przez kogo?

7. Nowe obowiązki pracodawców - proces wdrożeniowy krok po kroku

8. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym w pytaniach i odpowiedziach

9. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:

1) opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
2) wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
3) określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
4) określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
5) określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
6) określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
7) określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
8) określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

10. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych - co to oznacza?

11. Konsultacje z prelegentem.


Opracowana przez Prelegenta autorska Polityka Ochrony Sygnalistów jako dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów wraz z załącznikami zostanie udostępniona uczestnikom szkolenia.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                 formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 490 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.