Daily View
Według dnia

Zespoły i liderzy w administracji - jak sprawnie wdrażać programy i projekty europejskie?

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
30.05.2022 - 31.05.2022, Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
praktyk, przez 20 lat związany z samorządem regionalnym (do 2019 roku dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego), odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych, Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Banku Światowego PAOW, programów przedakcesyjnych, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i dużymi zespołami, zaangażowany w przedsięwzięcia m.in.: z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania w administracji, zarządzania jakością, budowania kompetencji, uczenia się organizacji, energii odnawialnej, ekspert w projektach międzynarodowych, prowadzi warsztaty dla samorządów, NGO?s, trener, wykładowca akademicki (AIK, UEK, UJ), doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezultaty dla uczestników:
zdobycie wiedzy o: specyfice zarządzania ludźmi przy realizacji programów i projektów unijnych, podejściu procesowym, narzędziach motywacji, uczeniu się organizacji;
wzmocnienie kompetencji w obszarze: zarządzania ludźmi, pracy zespołowej, komunikacji, działania procesowego, motywacji pracowników i automotywacji, wykorzystania narzędzi zarządczych, planowania, wyznaczania priorytetów, budowania nawyków, samodyscypliny;
kreowanie podejścia bazującego na: współpracy, transparentności i dialogu oraz uczeniu się jako naturalnej ścieżce rozwoju zawodowego i osobistego.

Rezultaty dla organizacji:
wraz z kolejną perspektywą finansową UE realizowane będą nowe programy i projekty, to dogodny moment aby doskonalić funkcjonowanie instytucji i wzmacniać umiejętności pracowników. Pracownicy, oprócz wiedzy merytorycznej muszą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania i współpracy. To ludzie determinują efektywne i skuteczne wykorzystanie pieniędzy unijnych. Dzięki udziałowi w warsztatach organizacja lepiej wykorzysta potencjał pracowników, wzrośnie ich zaangażowanie i efektywność pracy.
W warsztatach wykorzystane zostaną przykłady i ćwiczenia dotyczące realizacji programów i projektów w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Zarządzanie w administracji funduszowej
- Specyfika programowa i projektowa
- Zarządzanie i administrowanie
- Europeizacja administracji
- Świat VUCA i funduszowe paradygmaty
- Polska kultura organizacyjna
- Wiedza, kompetencje, podejście
- "Horyzontalne spojrzenie" i transparentność w polityce spójności

2. Zespoły i liderzy
- Zespół w administracji - struktura, cele, zadania, relacje, etapy działania
- Role zespołowe, predyspozycje - wpływ na współpracę
- Zespołowe rozmowy, spotkania, "zarządzanie przez szwendanie"
- Silosy w organizacji, "my i oni" - wybór projektów, płatności, kontrole
- Lider a menadżer, różne aspekty przywództwa
- Lider jako nauczyciel, coach, motywator, sługa, dyktator
- Nowy pracownik w zespole i w organizacji
- Interesariusze (partnerzy) - ROKI - realizatorzy, odpowiedzialni, konsultowani, informowani

3. Procesy i procedury
- Unijna zasada zachowania śladu rewizyjnego, ocena systemów zarządzania
- Praca z procesami - proces wyboru projektów (wejście, wyjście, działania, podmioty, relacje)
- Praca z procedurami - uproszczenia dla beneficjentów, uproszczenia dla pracowników
- Analiza ryzyka, listy sprawdzające, ewaluacja
- Podejście audytowe
- Polityka oparta na dowodach - wskaźniki, cele okresowe

4. Motywacja
- Kij i marchewka
- Pieniądze, wartości, informacja jako motywator - uwarunkowania administracji
- Budowanie zaangażowania (empowerment) - zespół, organizacja, system
- Autonomia, mistrzostwo i cel - triada motywacji wewnętrznej
- 12 trudnych pytań
- Rozmowa motywująca, oceniająca
- "Głaskanie"

5. Narzędzia
- Wystąpienia publiczne
- Visual management
- Zarządzanie danymi
- Narzędzia informatyczne - bazy danych, aplikacje, myślenie algorytmiczne
- Komunikacja wewnętrzna i komunikacja z otoczeniem
- Myślenie projektowe - funduszowe standardy w zarzadzaniu ludźmi
- Doskonalenie jako sposób działania

6. Uczenie się
- Uczenie się pracowników (indywidualne)
- Uczenie się organizacji - procesy uczenia się
- Uczenie się organizacji - determinanty (czynniki wspierające procesy uczenia się)
- Zarządzanie wiedzą (dyfuzja wiedzy, bazy wiedzy, wiedza jawna i wiedza ukryta)
- Szkolenia - potrzeby, skuteczność, wartość dodana, polityka szkoleniowa
- Learning by doing

7. Samo...
- Samoświadomość - miary rozwoju, osobowość, predyspozycje, inteligencja, pułapki mózgu
- Samorozwój - priorytety, planowanie, proaktywność, okno JoHari, uczenie się
- Samodyscyplina - nawyki, zapamiętywanie, konsekwencja i wytrwałość
- Zmiana jako stały element

8. Sesja pytań i odpowiedzi
- Podsumowanie szkolenia
- Pytania, odpowiedzi, komentarze

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1290 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera noclegu). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.
Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.