Daily View
Według dnia

Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z funduszy UE - wykrywanie i odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych środków

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
17.05.2022 - 18.05.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia:
wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenera, ćwiczenia, case-study realizowanych projektów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i w godz. 9.00 - 14.30 drugiego dnia.

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce"). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - "Gospodarka przestrzenna", Uniwersytecie Jagiellońskim - "Prawo Unii Europejskiej" oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - "Prawo gospodarcze".

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia w wersji elektronicznej.
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

 PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]Dzień I
1. Co jest a co nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów i polskich wytycznych?

2. Czy i jaki wpływ na powstawanie nieprawidłowości ma COVID-19?

3. Przepisy i wytyczne obowiązujące w czasie pandemii

4. Kto i dlaczego może obawiać się korekt finansowych?

5. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości

6. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

7. Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

8. Korekty za wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami

9. Korekty za pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem

10. Czy lepiej zwracać środki na wezwania do zwrotu środków czy lepiej dopiero po decyzji administracyjnej?

11. Miarkowanie kary

12. Jak poprawnie wyliczyć kwotę, którą beneficjent musi zwrócić?

13. Zwrot środków a pomniejszenie kolejnej płatności

14. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych

15. Czy beneficjent może się odwołać od okresu wykluczenia go z możliwości otrzymania środków publicznych?

16. Egzekucja administracyjna

17. Egzekucja na gruncie prawa cywilnego

18. Upomnienia beneficjentów

19. Zgłoszenia wierzytelności

20. Umorzenie postępowania o zwrocie środków

21. Nadużycia finansowe - oszustwa


Dzień II
1. Korekty finansowe w okresie trwałości

2. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek od naruszenia w okresie trwałości?

3. Jak przygotować się do kontroli trwałości projektu?

4. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?

5. Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?

6. Oszukańcze bankructwo

7. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu

8. Kontrola zarządcza - kontrola finansowa

9. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego

10. Kontrole na miejscu realizacji projektów

a) Korekty nakładane przez Komisję Europejską
b) Kontrola OLAFu
c) Kontrola ETO
d) Współpraca instytucji z organami ścigania (CBA, ABW, CBŚ)
e) Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa
f) Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
g) Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej

11. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w praktyce (kary dla urzędników)

12. Czego spodziewać się w perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                              formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.