Daily View
Według dnia

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
04.04.2022 - 05.04.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych.

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez Trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Szkolenie on-line realizujemy na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/smartfon z podłączeniem do internetu. Preferowaną przeglądarką do udziału w szkoleniu jest Google Chrome.
- Wykładu można słuchać korzystając z głośników wbudowanych w komputer, albo używając swoich słuchawek. Platforma nie wprowadza obowiązku korzystania ze słuchawek to uczestnik wybiera sposób słuchania wykładu.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel szkolenia - w efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- poznają zasady prawidłowego zamykania projektów unijnych i postępowania z dokumentacją projektową
- zastanowią się jak wykorzystać możliwości, jakie daje im zmieniona w grudniu 2020 r. specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. w zakresie rozliczenia projektu
- przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu unijnego
- Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu - czy mamy wszystko?
- Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
- "Papier na wszystko"? - czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe)

2. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników
- Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
- Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu
- Czy zaktualizowana w grudniu 2020 r. specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) wprowadza taryfę ulgową dla projektów "dotkniętych" koronawirusem w aspekcie osiąganych wskaźników?

3. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
- Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
- Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym - jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
- Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie
- Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury
- Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu - czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny

4. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
- Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu
- Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu

5. Pozostałe dylematy - czy możemy spać spokojnie?
- Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT)
- Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
- Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

6. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji


7. Czyszczenie projektu - czyli ostatnie zmiany do projektu

- Możliwości wynikające ze zaktualizowanej specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów
- Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające ze zaktualizowanej Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie

8. Zamykanie projektu - raporty i sprawozdania merytoryczne
- Odbiór produktów i rezultatów
- Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
- Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu

9. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014
- Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014
- Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014
- Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
- Rozliczenie/zwrot środków/odsetek

10. Kontrola na zakończenie projektu
- Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
- Jak się przygotować do kontroli?
- Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą
- Główne obszary zainteresowania kontroli - na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości.

11. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 


formularz zgłoszenia.doc                                       formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.