Daily View
Według dnia

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
21.03.2022 - 22.03.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
podmioty zamierzające korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS), pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra, Fundacje pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej)

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania:
- kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać?
- kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
- czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
- co to jest REACT-EU - kto może z niego skorzystać?
- jakie programy będą dostępne?
- jakie działania/projekty będą finansowane?
- na co nie będzie środków?
- jakie kroki warto podjąć aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania?
- ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny?
- jakie zmiany czekają nas w kwalifikowalności i rozliczeniach projektów?

Uczestnicy i uczestniczki z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania i dystrybucji środków unijnych, a w przypadku Beneficjentów aplikowania o środki unijne. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Bydgoszczy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Lotnictwa, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Centrum Technologiczne Betotech, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych (accesconsulting.pl). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez Trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Szkolenie on-line realizujemy na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/smartfon z podłączeniem do internetu. Preferowaną przeglądarką do udziału w szkoleniu jest Google Chrome.
- Wykładu można słuchać korzystając z głośników wbudowanych w komputer, albo używając swoich słuchawek. Platforma nie wprowadza obowiązku korzystania ze słuchawek to uczestnik wybiera sposób słuchania wykładu.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
- Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowy system i zasady realizacji projektów
- Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
- Logika interwencji - 6 celów polityki w miejsce 11 - czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
- Czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
- Co to jest REACT-EU - kto może z niego skorzystać?
- Zasady dystrybucji środków oraz oceny projektów
- System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich

2. Nowe programy operacyjne krajowe finansujące różne typy projektów a wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
a) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
- Badania i innowacje
- Wsparcie przedsiębiorstw

b) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
- Szerokopasmowy internet
- Usługi cyfrowe
- Cyfryzacja
- Cyberbezpieczeństwo

c) Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
- Efektywność energetyczna
- Infrastruktura energetyczna
- Odnawialne źródła energii
- Przystosowania do zmian klimatu
- Gospodarka odpadami
- Gospodarka wodno-ściekowej
- Przyroda, kultura i turystyka
- Niskoemisyjny transport i mobilność miejska
- Inwestycje transportowe (drogi, kolej, transport wodny)
- Ochrony zdrowia

d) Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
- Przedsiębiorczość i innowacje
- Energia i klimat
- Sieć transportowa
- Turystyka i uzdrowiska
- Kapitał społeczny

e) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
- Rynek pracy
- Opieka nad dziećmi do lat 3
- Edukacja dzieci i młodzieży
- Edukacja dorosłych
- Szkolnictwo wyższe i nauka
- Usługi społeczne i zdrowotne
- Włączenie i integracja społeczna
- Równość, integracja i niedyskryminacja

3. Linia demarkacyjna - Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy

4. Instrumenty terytorialne

- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
- Inny Instrument Terytorialny (IIT)

5. Zasady finansowania projektów
- Sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne
- Zaliczki czy refundacja?
- Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny

6. Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027
- Kwalifikowalność wydatków
- Trwałość projektu
- Uproszczone formy rozliczania wydatków
- Systemy informatyczne wspierające realizację projektów

7. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                       formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.