Daily View
Według dnia

Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych 2014-2020 po najnowszych zmianach wraz z wprowadzeniem do Nowej Perspektywy 2021-2027

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
10.03.2022 - 11.03.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

 

Oferta szkolenia w przygotowaniu

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1100 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.