Daily View
Według dnia

Aktualne zmiany w prawie i problemy orzecznicze w obszarze wykrywania i stwierdzania nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
03.03.2022 - 04.03.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00-15.00 pierwszego i drugiego dnia

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.25 - przerwa (10 minut)
14.25 - 15.00 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel i założenia szkolenia:
W okresie 2020 -2021 roku doszło do szeregu zmian w prawie wpływających na sposób działania i procedowania instytucji odpowiedzialnych za stwierdzanie nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich. Zmiany te dotyczą obszaru procedury administracyjnej, doręczeń, sposobu prowadzenia czynności egzekucyjnych, taryfikatorów umożliwiających nakładanie korekt finansowych i dokonywanie pomniejszeń. Zajęcia będą przedstawiły w/w zagadnienia od strony praktycznej, uzupełnione będą aktualnym orzecznictwem sądowym.

1. Nakładanie korekt finansowych i wydawanie decyzji zwrotowych w przypadku nieprawidłowości rozliczanych w kolejnych wnioskach o płatność. Pojęcie nieprawidłowości - studium przypadków na podstawie orzecznictwa krajowego i europejskiego.

2. Korekta finansowa a możliwość jej domiarowania w kontekście regulacji art. 207 ust. 10 ufp.

3. Procedury odzyskiwania środków europejskich, a procesy cywilne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych.

4. Upadłość i restrukturyzacja beneficjenta w relacji z procedurami nakładania korekt finansowych. Rola podmiotów uczestniczących w tych postępowaniach w procedurach inicjowanych przez instytucje.

5. Analiza aktualnego orzecznictwa sądów europejskich i krajowych w zakresie art. 66a ufp, art. 70 op oraz art. 3 rozporządzenie nr 2988/95.

6. Obowiązek wydania decyzji zwrotowej, a odpowiedzialność osób trzecich.

7. Zmiany w procedurach administracyjnych od 5 października 2021 roku w relacji z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez instytucje.

8. Egzekucja administracyjna, a zwrot środków europejskich. Analiza wybranych zagadnień.

9. Nowe sposoby rozliczania środków europejskich przez instytucje.

10. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                          formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.