Daily View
Według dnia

Zespoły i liderzy w administracji - jak sprawnie wdrażać programy i projekty europejskie?

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
21.02.2022 - 22.02.2022, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia:
wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenera, ćwiczenia, case-study realizowanych projektów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i w godz. 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
praktyk, przez 20 lat związany z samorządem regionalnym (do 2019 roku dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego), odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych, Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Banku Światowego PAOW, programów przedakcesyjnych, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i dużymi zespołami, zaangażowany w przedsięwzięcia m.in.: z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania w administracji, zarządzania jakością, budowania kompetencji, uczenia się organizacji, energii odnawialnej, ekspert w projektach międzynarodowych, prowadzi warsztaty dla samorządów, NGO?s, trener, wykładowca akademicki (AIK, UEK, UJ), doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania.

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Rezultaty dla uczestników:
zdobycie wiedzy o: specyfice zarządzania ludźmi przy realizacji programów i projektów unijnych, podejściu procesowym, narzędziach motywacji, uczeniu się organizacji;
wzmocnienie kompetencji w obszarze: zarządzania ludźmi, pracy zespołowej, komunikacji, działania procesowego, motywacji pracowników i automotywacji, wykorzystania narzędzi zarządczych, planowania, wyznaczania priorytetów, budowania nawyków, samodyscypliny;
kreowanie podejścia bazującego na: współpracy, transparentności i dialogu oraz uczeniu się jako naturalnej ścieżce rozwoju zawodowego i osobistego.

Rezultaty dla organizacji:
wraz z kolejną perspektywą finansową UE realizowane będą nowe programy i projekty, to dogodny moment aby doskonalić funkcjonowanie instytucji i wzmacniać umiejętności pracowników. Pracownicy, oprócz wiedzy merytorycznej muszą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania i współpracy. To ludzie determinują efektywne i skuteczne wykorzystanie pieniędzy unijnych. Dzięki udziałowi w warsztatach organizacja lepiej wykorzysta potencjał pracowników, wzrośnie ich zaangażowanie i efektywność pracy.
W warsztatach wykorzystane zostaną przykłady i ćwiczenia dotyczące realizacji programów i projektów w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Zarządzanie w administracji funduszowej

- Specyfika programowa i projektowa
- Zarządzanie i administrowanie
- Europeizacja administracji
- Świat VUCA i funduszowe paradygmaty
- Polska kultura organizacyjna
- Wiedza, kompetencje, podejście
- "Horyzontalne spojrzenie?" i transparentność w polityce spójności

2. Zespoły i liderzy
- Zespół w administracji - struktura, cele, zadania, relacje, etapy działania
- Role zespołowe, predyspozycje - wpływ na współpracę
- Zespołowe rozmowy, spotkania, "zarządzanie przez szwendanie"
- Silosy w organizacji, "my i oni" - wybór projektów, płatności, kontrole
- Lider a menadżer, różne aspekty przywództwa
- Lider jako nauczyciel, coach, motywator, sługa, dyktator
- Nowy pracownik w zespole i w organizacji
- Interesariusze (partnerzy) - ROKI - realizatorzy, odpowiedzialni, konsultowani, informowani

3. Procesy i procedury
- Unijna zasada zachowania śladu rewizyjnego, ocena systemów zarządzania
- Praca z procesami - proces wyboru projektów (wejście, wyjście, działania, podmioty, relacje)
- Praca z procedurami - uproszczenia dla beneficjentów, uproszczenia dla pracowników
- Analiza ryzyka, listy sprawdzające, ewaluacja
- Podejście audytowe
- Polityka oparta na dowodach - wskaźniki, cele okresowe

4. Motywacja
- Kij i marchewka
- Pieniądze, wartości, informacja jako motywator - uwarunkowania administracji
- Budowanie zaangażowania (empowerment) - zespół, organizacja, system
- Autonomia, mistrzostwo i cel - triada motywacji wewnętrznej
- 12 trudnych pytań
- Rozmowa motywująca, oceniająca
- "Głaskanie"

5. Narzędzia
- Wystąpienia publiczne
- Visual management
- Zarządzanie danymi
- Narzędzia informatyczne - bazy danych, aplikacje, myślenie algorytmiczne
- Komunikacja wewnętrzna i komunikacja z otoczeniem
- Myślenie projektowe - funduszowe standardy w zarzadzaniu ludźmi
- Doskonalenie jako sposób działania

6. Uczenie się
- Uczenie się pracowników (indywidualne)
- Uczenie się organizacji - procesy uczenia się
-Uczenie się organizacji - determinanty (czynniki wspierające procesy uczenia się)
- Zarządzanie wiedzą (dyfuzja wiedzy, bazy wiedzy, wiedza jawna i wiedza ukryta)
- Szkolenia - potrzeby, skuteczność, wartość dodana, polityka szkoleniowa
- Learning by doing

7. Samo...
- Samoświadomość - miary rozwoju, osobowość, predyspozycje, inteligencja, pułapki mózgu
- Samorozwój - priorytety, planowanie, proaktywność, okno JoHari, uczenie się
- Samodyscyplina - nawyki, zapamiętywanie, konsekwencja i wytrwałość
- Zmiana jako stały element

8. Sesja pytań i odpowiedzi
- Podsumowanie szkolenia
- Pytania, odpowiedzi, komentarze

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                        formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.