Daily View
Według dnia

Kontrola finansowa w projektach unijnych - aspekty praktyczne

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
13.12.2021 - 14.12.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia:
wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, ćwiczenia, case-study realizowanych projektów. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 - 15.00 pierwszego i drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Zasady ogólne przeprowadzania kontroli:
1) Podstawy prawne
2) Rodzaje kontroli
3) Obszary kontrolowane
4) Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

II. Kontrola dokumentów:
1) Poprawność formalna dokumentów
2) Poprawność merytoryczna dokumentów
3) Nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia w dokumentacji:
- dokumenty sfałszowane (przerobione, od nieistniejących kontrahentów, itp.)
- niespójność dokumentów
- brak oryginalnych dokumentów
- metody wykrywania nadużyć w dokumentacji (źródła wiedzy, case study)

III. Weryfikacja podwójnego finansowania projektu:
1) Zrefundowanie tego samego wydatku w ramach różnych projektów - kontrola krzyżowa
2) Zakup środka trwałego z udziałem środków dotacji a następnie zrefundowanie amortyzacji tego środka w projekcie - kontrola krzyżowa, dokumentacja księgowa, ewidencja księgowa (przykłady)
3) Zakup używanego środka trwałego, który był współfinansowany ze środków publicznych w ciągu poprzednich 7 (10) lat - deklaracja pochodzenia, oświadczenie, ewidencja sądowa itp.
4) Otrzymanie na wydatki kwalifikowalne bezzwrotnej pomocy z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych - sprawozdania finansowe, deklaracje CIT, ewidencja księgowa, umowy (przykłady)
5) Sytuacja, gdy środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone - jw.
6) Objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym - sprawozdania finansowe, ewidencja księgowa bilansowa i pozabilansowa, umowy (przykłady)
7) Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich projektu

IV. Weryfikacja podatku VAT pod kątem podwójnego finansowania - rejestry zakupu i sprzedaży, ewidencja księgowa, deklaracje VAT-7 itp.

V. Weryfikacja kwalifikowalności wynagrodzeń pod kątem podwójnego finansowania


VI. Weryfikacja dochodu generowanego przez projekt (ewidencja księgowa, sprawozdania finansowe itp.):

1) W trakcie realizacji projektu
2) Po zakończeniu realizacji projektu

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                             formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.