Daily View
Według dnia

Księgowość projektów unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
02.12.2021 - 03.12.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00-15.00 pierwszego i drugiego dnia

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.25 - przerwa (10 minut)
14.25 - 15.00 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Dzień 1
1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2. Zmiany w Perspektywie 2021-2027


3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

- polityka rachunkowości (dobre praktyki),
- zakładowy plan kont
- system informatyczny

4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem


5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów


6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego


7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

- wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
- terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
- ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
- ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
- dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
- konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu


9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego


Dzień 2

1. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
- Wymagania wynikające z przepisów prawa
- Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady

2. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.


3. Środki trwałe w projektach - wartość początkowa, ewidencja, trwałość


4. Archiwizacja dokumentów - najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

- terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
- sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

5. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, itp.)


6. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.