Daily View
Według dnia

Rozwijanie kompetencji niezbędnych do aplikowania o środki unijne EFS Plus dla szkół wyższych w nowej perspektywie 2021-2027. Warsztaty dla realizujących projekty w poprzedniej perspektywie 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
29.11.2021 - 30.11.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
szkolenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych pracowników uczelni, którzy mają praktyczne doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów PO WER EFS na uczelniach, ale nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o dofinansowanie PO WER EFS i w związku z tym chcą nabyć bądź rozwinąć swoje umiejętności w tym właśnie zakresie na potrzeby nowej perspektywy finansowej UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla uczelni. Oznacza to, iż warsztaty są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób początkujących, które nie opracowywały wcześniej wniosków o dofinansowanie na konkursy EFS, ale mają już praktykę w realizacji i rozliczaniu takich projektów.
UWAGA! Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób, które mają doświadczenia w aplikowaniu o środki PO WER EFS bądź dla osób, które nie mają doświadczenia w realizacji i rozliczaniu projektów PO WER EFS

Cel szkolenia:
Warsztaty służą rozwijaniu kompetencji niezbędnych do aplikowania o środki unijne EFS Plus dla szkół wyższych w nowej perspektywie UE 2021-2027 i uzupełnieniu luki kompetencyjnej pracowników uczelni, którzy realizują obecnie projekty PO WER EFS, ale nie mają doświadczenia w aplikowaniu o fundusze dla uczelni. Szkolenie ma przyczynić się do rozwinięcia umiejętności opracowywania projektów, natomiast nie służy nauczeniu się wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie, gdyż takiego jeszcze nie ma. Celem warsztatów jest nabycie bądź rozwinięcie praktycznych umiejętności opracowywania projektu przez pracowników publicznych i niepublicznych szkół wyższych, mających doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów PO WER EFS, ale bez doświadczenia w aplikowaniu o środki PO WER EFS, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, przeznaczonych w ramach FERS dla szkół wyższych w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera materiały dydaktyczne/ćwiczenia, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz
- mikrofon (w przypadku laptopów zwykle jest wbudowany w urządzenie).
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.

Harmonogram szkolenia pierwszego i drugiego dnia szkolenia:
9.45 - 10.00 - wprowadzenie do warsztatów (przywitanie uczestników, przedstawienie programu i kwestii organizacyjno-logistycznych oraz technicznych)
10.00 - 11.30 - blok warsztatowy
11.30 - 11.45 - przerwa (15 minut)
11.45 - 13.15 - blok warsztatowy
13.15 - 13.45 - przerwa (30 minut)
13.45 - 15.00 - blok warsztatowy.

Wykładowca:
Sonia Szczepańska-Brand: W l. 2015 - 2021 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS, w l. 2004 - 2015 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach SPO RZL, ZPORR, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, członkini zespołów projektowych EFS, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS w obszarze szkolnictwa wyższego i oświaty w okresie programowania UE 2007 - 2013, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych EFS, od 2004 r. wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, od 2003 r. specjalistka ds. pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, od 2001 r. właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej S&B Consulting, specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla szkół wyższych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]Specyfika warsztatów zdalnych: uczestnicy będą ćwiczyć indywidualnie praktyczne umiejętności opracowywania poszczególnych części wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o materiał merytoryczny i zestawy ćwiczeń, a następnie analizować i konfrontować na forum wypracowane rozwiązania. Bazą dla ćwiczeń będą te obszary wniosku o dofinansowanie, które stanowiły największe wyzwanie dla wnioskodawców w projektach PO WER EFS, ubiegających się o dofinansowanie, a jednocześnie będziemy opierać się na założeniach nowego programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS - następcy PO WER EFS), który w osi "Szkolnictwo wyższe i nauka" zakłada taki cel szczegółowy, jak wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, inkluzywnego włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

UWAGA! Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w warsztatach jest dostęp Uczestnika do mikrofonu. Brak dostępu do mikrofonu uniemożliwia efektywny udział w zajęciach.

Zakres tematyczny warsztatów:
1) Kompozycja zadań merytorycznych w projektach EFS Plus jako układu elementów, tworzących harmonijną całość we wniosku o dofinansowanie.

2) Praca zespołowa i komunikacja w projektach EFS Plus jako niezbędny czynnik efektywnego i skutecznego opracowania wniosku o dofinansowanie.

3) Rezultaty w projektach EFS Plus jako narzędzie wsparcia zespołu projektowego i poprawy jakości wniosku o dofinansowanie.

4) Elastyczny budżet projektu EFS Plus jako newralgiczny czynnik sukcesu w zarządzaniu finansami i zmianami we wniosku o dofinansowanie.

5) Zarządzanie projektem EFS Plus jako system naczyń powiązanych we wniosku o dofinansowanie.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                            formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1290 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.