Daily View
Według dnia

Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych 2014-2020 po najnowszych zmianach wraz z wprowadzeniem do Nowej Perspektywy 2021-2027

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
22.11.2021 - 23.11.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty.

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Zgłoszenia: Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel szkolenia - w efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2021r, z uwzględnieniem rozwiązań wynikających ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. oraz specustawy z dnia 31 marca 2020r.
- znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
- przygotowani do zarządzania finansowego i wprowadzania zmian w projekcie, także projekcie partnerskim
- znać zasady dokumentowania prawidłowości realizacji projektów unijnych
- znać obowiązki związane z trwałością w projektach unijnych
- znać założenia, podział środków w zakresie EFS i EFRR, podejście do kwalifikowalności w przyszłej perspektywie 2021-2027

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych:
- Ocena kwalifikowalności wydatku
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Zasada faktycznego poniesienia wydatku
- Zakaz podwójnego finansowania wydatków

2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2021 r.
- Zmiana podejścia do dochodu w projektach unijnych
- Rozliczanie kar umownych
- Środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) - nowe limity, nowe dylematy
- Trwałość projektów EFRR i EFS
- Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń (umowa o pracę, powierzenie obowiązków, przyznanie dodatkowych obowiązków, dodatków do wynagrodzeń)
- Koszty pośrednie - nowe podejście

3. Realizacja projektu w partnerstwie dziś i jutro
- Podział zadań i wydatków między partnerów projektu
- Zasady współpracy (m.in. przepływy finansowe pomiędzy partnerami w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich)

4. Wnoszenie wkładu własnego do projektu i jego dokumentacja

5. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące w 2021 r.:

- Szacowanie wartości zamówienia - od kogo i co jest wymagane?
- PZP - kiedy i dla kogo?
- Rozeznanie rynku - dobre zmiany dla zamawiających
- Zasada konkurencyjności - co nowego?
- Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy - case study

6. Rozliczanie projektu i zmiany w umowie o dofinansowanie w związku z COVID-19
- Prawa i obowiązki wynikające ze specustawy funduszowej (ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2021r.) - wydłużanie realizacji projektu, wydłużanie terminów na składanie wniosków o płatność, niepełna realizacja wskaźników
- Jaka procedura dla jakiej zmiany?
- Terminy i dokumenty dotyczące wprowadzania zmian w projektach
- Możliwości rozliczania umów z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

7. Nowa perspektywa 2021-2027

- Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
- Założenia Polityki Spójności 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy
- Nowe programy operacyjne na lata 2021-2027
- Nowe poziomy dofinansowania
- Jakich zmian i uproszczeń można się spodziewać w kwalifikowalności ?

9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

formularz zgłoszenia.doc                                  formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.