Daily View
Według dnia

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
29.09.2021 - 30.09.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


DZIEŃ 1
1. Nadużycia i nieprawidłowości - wprowadzenie
a. Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice,
b. Nadużycie, a nieprawidłowość - regulacje prawne i wytyczne
c. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
d. Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
- zmowy przetargowe,
- Konflikt interesów,
- korupcja,
- fałszerstwo dokumentów.

2. Nadużycia w praktyce: korupcja
a. Korupcja - definicje, terminy, regulacje prawne.
b. Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo.
c. Płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.
d. Sposoby wręczania nielegalnych honorariów - korzyści majątkowe i osobiste.
e. Nepotyzm, kumoterstwo.
f. Konflikt interesów w praktyce.
g. Funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną, a korupcja.

3. Korupcja - jakie sankcje?
a. Odpowiedzialność karna.
b. Klauzule niekaralności.
c. Okoliczności łagodzące.
d. Odpowiedzialność cywilna.
e. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

4. Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?

- Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - wskazania CBA, najlepsza praktyka.
- Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - warsztaty.
- Mam wiedzę o próbie korupcyjnej - jak się zachować?

5. Typowy przebieg zdarzenia korupcyjnego:
a. Motywacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
b. Sprzyjająca sytuacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
c. Zdarzenie - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
d. Racjonalizacja - co dalej?

6. Rozwiązania instytucjonalne
a. Rola i zadania poszczególnych instytucji,
- poziom krajowy (m.in. współpraca z organami ścigania, UOKiK, CBA, IA, IC),
- poziom wspólnotowy (m.in. wszystko co warto wiedzieć o Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF)
b. Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów.

7. System zwalczania nadużyć - PREWENCJA
a. Opracowanie i wdrożenie właściwej kultury organizacyjnej,
b. Etyka w organizacji,
c. Podział obowiązków w organizacji,
d. Wymagana wiedza i kompetencje pracowników,
e. Zasady współpracy w ramach organizacji i z innymi jednostkami,
f. Wewnętrzne systemy kontroli (np. kontrola zarządcza, ISO, COSO),
g. Czynności prewencyjne w praktyce

8. System zwalczania nadużyć - DETEKCJA
a. Wskaźniki występowania nadużyć (alerty / czerwone flagi),
b. Audyt i kontrola,
c. Mechanizmy raportowania o podejrzeniu nadużyć,
d. Obszary podwyższonego ryzyka wg KE:
- metodyka i kryteria wyboru projektów,
- wdrażanie i weryfikacja projektów,
- certyfikacja i dokonywanie płatności.

9. System zwalczania nadużyć - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
a. Czynności dochodzeniowe, korygujące i oskarżycielskie,
b. Odzyskiwanie środków i stawianie zarzutów,
c. System raportowania (wewnętrznego i do UE),
d. Działania sprawdzające,
e. Znaczenie dla procesu desygnacji.

10. Zarządzanie ryzykiem nadużyć - wprowadzenie
a. Podstawowe pojęcia m.in.: ryzyko, czynnik ryzyka, właściciel ryzyka, ryzyko brutto/netto, akceptowalny poziom ryzyka, incydent, mechanizm kontrolny.
b. Metodologia rekomendowana przez Komisję Europejską do stosowania przez instytucje wdrażające i zarządzające fundusze unijne (ARACHNE),
c. Rola poszczególnych uczestników systemu,
d. Zespół ds. samooceny wg KE: skład, tryb pracy,
e. Dokumentacja systemu,
f. Zasady oceny skuteczności i efektywności systemu,
g. Analiza ryzyk nadużyć, a inne rozwiązania systemowe w jednostce:

DZIEŃ 2
11. Identyfikacja ryzyka nadużyć
- Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć,
- Przykładowe bazy danych i rejestry ryzyka nadużyć finansowych,
- Techniki identyfikacji ryzyk,
- Identyfikacja ryzyk w ramach procesów ? zasady i narzędzia.
- Identyfikacja stanowisk wrażliwych,
- Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów.
- Identyfikacja ryzyk: warsztaty.

12. Ocena ryzyka nadużyć
a. Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych,
b. Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto),
c. Szacowanie prawdopodobieństwa - warsztaty,
d. Jak ocenić skutki wystąpienia ryzyka (brutto i netto),
e. Szacowanie skutków w jednostce - warsztaty:
- na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
- na etapie realizacji projektu,
- na etapie certyfikacji i płatności,
- w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.
f. Mapowanie ryzyka - warsztaty,
g. Hierarchizacja ryzyk - warsztaty.
h. Akceptowalny poziom ryzyka w jednostce,
i. Ocena ryzyka: warsztaty.

13. Reakcja na ryzyka nadużyć
a. Określanie reakcji na ryzyka dotyczące oszustw i zdarzeń korupcyjnych,
b. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych:
c. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: warsztaty
d. Reakcja na ryzyka: warsztaty.

14. System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych
a. Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK,
b. Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów,
c. Etap planowania i przygotowania postępowania - propozycje rozwiązań,
d. Etap prowadzenia postępowania - propozycje rozwiązań,
e. Etap realizacji i odbioru zamówienia - propozycje rozwiązań.

15. Zarządzanie incydentami w jednostce
a. Gromadzenie informacji o incydentach,
b. System selekcji: incydenty krytyczne i powszechne,
c. Analizowanie informacji o incydentach,
d. Wewnętrzny system informowania o incydentach,
e. Zarządzanie incydentami.

16. Reagowanie na wystąpienie nadużyć
a. Mechanizm sygnalistyczny (whistleblower) - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów,
b. Zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
c. Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania,
d. Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności do UOKiK,
e. Prawa i obowiązki w relacji z UOKiK,
f. Zgłaszanie spraw do CBA.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.