Daily View
Według dnia

Doręczenia elektroniczne i zmiany w KPA po 1 lipca 2021 r. w pracy instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję, kontrolę, odzyskiwanie i rozliczanie środków europejskich

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
15.09.2021 - 16.09.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00-15.00 pierwszego i drugiego dnia
Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.25 - przerwa (10 minut)
14.25 - 15.00 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


W związku z wejściem w życiem z dniem 1 lipca 2021 roku ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmian w innych ustawach powiązanych z tymi regulacjami koniecznym stanie się dostosowanie trybu doręczeń w sferze prac instytucji związanych ze środkami europejskimi. W czasie zajęć przedstawione zostaną od strony praktycznej nowe rozwiązania prawne na wszystkich możliwych etapach dystrybucji środków europejskich, m.in. w procedurach konkursowych, odwoławczych i administracyjnych.

1. Cel i założenia wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych

2. ePUAP a nowe rozwiązania prawne

3. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych - obowiązki organów administracji publicznej

4. Usługa pocztowa świadczona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia - data obowiązywania, mechanizmy prawne stosowania

5. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa - pojęcia prawne i skutki dla organów i stron postępowań


6. Zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy - baza adresów i sposób jej funkcjonowania


7. Wnioski, podania, orzeczenia, pełnomocnictwa i upoważnienia według nowych przepisów prawa


8. Zakres zmian wprowadzanych w KPA od 1 lipca 2021 roku


9. Moment obowiązywania, w tym w kontekście, już prowadzonych spraw administracyjnych


10. Sposób prowadzenia i załatwienia spraw administracyjnych - pisma sporządzone w formie papierowej i elektronicznej


11. Komunikacja stron z organami administracji publicznej


12. Zasady doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym


13. Pojęcie tzw. dowodu otrzymania


14. Pełnomocnictwa i doręczenia pełnomocnikowi po 1 lipca 2021 roku


15. Forma i sposób wnoszenia podań, pism, środków zaskarżenia przez strony w postępowaniach administracyjnych


16. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                       formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 1090 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.