Daily View
Według dnia

Realizacja wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2021 r.

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
10.06.2021 - 11.06.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych.

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej poprawnie wydatkować środki współfinansowane zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenie szczegółowo omawia problematykę wydatkowania środków publicznych w ramach programów współfinansowanych z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na prawidłowe zastosowanie zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE. Uczestnicy uzyskają również wiedzę w zakresie nowej Bazy konkurencyjności. Omówimy najczęściej pojawiające się problemów związanych z kontrolą projektów.

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Wykładowca:
doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX - 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Zagadnienia ogólne:
- zasada konkurencyjności w umowie o dofinansowanie projektu
- kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020
- komunikacja elektroniczna w postepowaniu - ważność czynności prawnej

2. Zasada konkurencyjności w ramach wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

- Kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności
- PZP czy "Zasada konkurencyjności" - jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania zamówienia?
- definicja zamówienia publicznego
- kiedy można nie stosować zasady konkurencyjności?
- nieprawidłowości indywidualne, systemowe, nadużycia finansowe
- Dokumentowanie postępowania, protokół

3. Szacowanie wartości zamówienia w świetle nowej ustawy Pzp
- zasady szacowania wartości zamówienia publicznego
- plany postępowań, analiza potrzeb i wymagań, raportowanie zamówienia publicznego.
- dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części.
- podział dozwolony - udzielanie zamówień w częściach,
- procedura udzielenia zamówienia bagatelnego (w progach 50.000 zł. netto - 130.000 złotych netto)

4. Opis przedmiotu zamówienia nie naruszający konkurencyjności
- opis przedmiotu w świetle nowej ustawy Pzp, definiowanie potrzeby
- przedmiotowe środki dowodowe, zasady ich składania, procedura oceny
- zapewnienie konkurencyjności w postępowaniu - zasady sporządzania opisu równoważnego, problemy interpretacyjne a orzecznictwo

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zapewniające konkurencyjność wpływ wielkości kryteriów na wybór oferty najkorzystniejszej: Kryterium ceny, a kryterium kosztu; Jak obliczać wymagany koszt cyklu życia; kryteria jakościowe; kryteria kontraktowe; kryteria i sposób ich opisywania, praktyczne przykłady


6. Procedury realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjnośc
i
- zasada konkurencyjności w projekcie, tryby, progi
- Analiza przykładowych postępowań, wskazanie błędów.
Warsztat: wybór właściwego trybu i procedury postępowania.
- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
- wytyczne odnośnie wydatkowania środków współfinansowanych przez beneficjentów nie stosujących ustawy Pzp
- jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność?

7. Baza konkurencyjności
- Kto powinien publikować ogłoszenia w Bazie konkurencyjności?
- Korzyści z publikacji zamówień w Bazie konkurencyjności.
- Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego.

7. Etap wyboru oferty najkorzystniejszej.

- zasady oceny oferty, podstawy wykluczenia, odrzucenia oferty
- konflikt interesów
- wybór oferty najkorzystniejszej
- umowa, zasady jej tworzenia, zmiany umowy

8. Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych

- zasady kwalifikowania wydatków, warunki obniżania, pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

9. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników, zakończenie

 

 

formularz zgłoszenia.doc                            formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.