Daily View
Według dnia

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - jak się przygotować do nowych wyzwań

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
07.06.2021 - , SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji i przedsiębiorstw zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Forma szkolenia:
- Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez Trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Szkolenie on-line realizujemy na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/smartfon z podłączeniem do internetu. Preferowaną przeglądarką do udziału w szkoleniu jest Google Chrome.
- Wykładu można słuchać korzystając z głośników wbudowanych w komputer, albo używając swoich słuchawek. Platforma nie wprowadza obowiązku korzystania ze słuchawek to uczestnik wybiera sposób słuchania wykładu.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
- Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 14.45 - przerwa
14.45 - 16.00 - szkolenie, sesja pytań

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 - czyli kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Kiedy ruszy Nowa Perspektywa? Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.


I. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowy system i zasady realizacji projektów
1. Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?

2. Logika interwencji
a) 6 celów tematycznych w miejsce 11
b) Nowe priorytety Unii Europejskiej - czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
c) Zasady tworzenia nowych projektów - o czym warto pomyśleć już dziś

3. Jakie działania będzie można finansować w obszarach:
- Badań i innowacji
- Wsparcia przedsiębiorstw
- E-usług i cyfryzacji
- Efektywności energetycznej
- Infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań
- Budowy i rozbudowy odnawialnych źródeł energii
- Przystosowania do zmian klimatu
- Gospodarki odpadami
- Gospodarki wodno-ściekowej
- Ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej
- Kultury i turystyki
- Transportu niskoemisyjnego i mobilności miejskiej
- Infrastruktury transportowej
- Ochrony zdrowia
- Rynku pracy
- Edukacji
- Włączenia i integracji społecznej
- Łagodzenia skutków transformacji energetycznej

4. Programy krajowe i regionalne - linia demarkacyjna, czyli na co gdzie szukać środków

5. Instrumenty terytorialne
- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
- Inny Instrument Terytorialny (IIT)

II. Zasady finansowania projektów
1. Sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne
2. Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
3. Zaliczki czy refundacja?

III. Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027
1. Kwalifikowalność wydatków
2. Uproszczone formy rozliczania wydatków
3. Trwałość projektu
4. Systemy informatyczne wspierające realizację projektów

IV. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc                         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 560 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.