Daily View
Według dnia

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych B+R z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
31.05.2021 - , SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Do 7 dni po szkoleniu uczestnicy mogą dosłać wykładowcy dodatkowe pytanie dotyczące szkolenia.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00 - 15.30 pierwszego
Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.30 - przerwa (15 minut)

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Obowiązki i prawa Beneficjenta wynikające z:
- przepisów prawa unijnego i krajowego
- wytycznych krajowych
- umowy o dofinansowanie

2. Obowiązkowe procedury i rozwiązania w zakresie realizacji projektu
- regulaminy wewnętrzne
- instrukcje
- polityka rachunkowości

3. Wyodrębnienie operacji dotyczących projektu
- wyodrębnienie księgowe
- wyodrębnienie pozaksięgowe
- kod księgowy

4. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków


5.Personel w projektach B+R

- zasady kwalifikowalności wynagrodzeń
- definicja personelu projektu
- zasady monitorowania czasu pracy
- zasady rozliczeń umów cywilno-prawnych
- sposób obsługi Bazy personelu w systemie SL2014

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne w projektach B+R

- definicje
- kwalifikowalność
- trwałość w projekcie

7. Podatek VAT w projektach B+R (w tym opodatkowanie VAT dotacji)


8. Możliwość lub konieczność stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe)


9. Trwałość projektu B+R


10. Wykazywanie dochodu w projekcie

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                       formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 490 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.