Daily View
Według dnia

Rozliczanie i kontrola projektów w czasach Covid-19. Skutki specustawy funduszowej i poradnika kontroli zdalnej dla instytucji i beneficjentów

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
27.05.2021 - 28.05.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów i kontrolerów zaangażowanych w realizację projektów unijnych.

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Obowiązki beneficjenta przy zamykaniu projektu
- specustawa funduszowa z kwietnia 2020,
- wytyczne i zalecenia,
- zapisy umowy o dofinansowanie.

2. Wniosek o płatność końcową
- wniosek o płatność, a wniosek o płatność końcową,
- terminy składania wniosków o płatność w czasach COVID-19,
- najczęstsze błędy.

3. Realizacja wskaźników, a reguła proporcjonalności
- dokumentowanie osiągnięcia wskaźników,
- brak realizacji wskaźników projektowych - sankcje,
- reguła proporcjonalności w praktyce,
- kryteria wyboru projektów, a skutki COVID-19,
- brak realizacji celu na skutek COVID-19: tryb postępowania.

4. Kwalifikowalność wydatków - na co należy zwrócić uwagę zamykając projekt?
- kwalifikowalność wydatków, a konsekwencje COVID-19.
- rozliczenie projektu, a wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
- dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych,
- zakaz podwójnego finansowania.
- zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w praktyce,

5. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta

- obowiązki informacyjno-promocyjne,
- dokumentowanie działań w zakresie informacji i promocji.

6. Zasada trwałości w praktyce
- trwałość projektu - wymogi prawne,
- ocena trwałości,
- brak trwałości projektu - sankcje.

7. Zadania jednostki po zakończeniu realizacji projektu
- przechowywanie dokumentacji projektowej - zasady i terminy,
- utrzymanie "ścieżki audytu".

8. Kontrole projektów
a) kontrole na zakończenie i po zakończeniu projektów - zasady i zakres
b) kontrole projektów w czasach COVID-19:
- kontrola wydatków "wątpliwych" w kontekście COVID-19,
- możliwość wstrzymania kontroli i audytów,
- realizacja kontroli "zdalnych": możliwości i ograniczenia.

9. Kontrola zdalna w praktyce
a) "Standardy kontroli" i "Poradnik kontroli zdalnej KPRM",
b) czynności poprzedzające kontrolę - działania zdalne,
c) zdalna realizacja kontroli:
- rozpoczęcie kontroli,
- udostępnienie dokumentów,
- wyjaśnienia,
- informacja o wynikach kontroli,
- komunikacja z kontrolowanym,

10. Nieprawidłowości i korekty finansowe w projektach w czasach COVID-19
a) nieprawidłowości i nadużycia - definicje, regulacje prawne i wytyczne,
b) nieprawidłowości powstałe w skutek COVID-19,
c) współpraca z organami ścigania,
d) system sankcji i wyjątki wynikające ze specustawy funduszowej m.in.:
- art. 207 Ustawy o finansach publicznych,
- Kodeks karny,
- naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) Korygowanie wydatków, a zapisy specustawy funduszowej.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                          formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.