Daily View
Według dnia

Kontrola zdalna projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
26.04.2021 - , SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Do 7 dni po szkoleniu uczestnicy mogą dosłać wykładowcy dodatkowe pytanie dotyczące szkolenia.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00 - 15.30 pierwszego
Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.30 - przerwa (15 minut)
14.30 - 15.30 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Zasady prowadzenia kontroli zdalnej - wprowadzenie
a) Regulacje prawne i standardy w zakresie kontroli, w tym:
- specustawa COVID-owa,
- ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- Poradnik kontroli zdalnej KPRM,
- wytyczne w zakresie kontroli,
- standardy międzynarodowe: INTOSAI, IIA,
- ustawa o kontroli w administracji rządowej.

2. Specyfika kontroli na różnych etapach realizacji projektu

- kontrole ex ante,
- wizyty monitorujące,
- kontrole w trakcie realizacji,
- kontrole na zakończenie realizacji projektu,
- kontrole trwałości projektu.

3. Zasady realizacji kontroli:
- w trakcie realizacji i na zakończenie
- na miejscu
- na dokumentach
- planowej i doraźnej
- krzyżowej

4. Przygotowanie kontroli
- możliwości i ograniczenia działań zdalnych,
- forma czynności,
- analiza ryzyka i dobór próby
- sposób dokumentowania.

5. Obszary podwyższonego ryzyka na różnych etapach realizacji projektu
- udzielanie zamówień (w tym ocena zasady konkurencyjności),
- prawidłowość zatrudnienia personelu projektu i wynagrodzenia,
- wydatki kwalifikowane,
- rozliczenie umowy z wykonawcą,
- realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- wydatki na info-promo,
- ocena trwałości projektu - specyfika projektów miękkich i twardych,
- ryzyko podwójnego finansowania,
- zadania beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu,

6. Wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego
- możliwości i ograniczenia działań zdalnych,
- forma czynności,
- sposób dokumentowania.

7. Udostępnianie dokumentów, rzeczy i innych materiałów dowodowych
- możliwości i ograniczenia działań zdalnych,
- forma czynności,
- sposób dokumentowania.

8. Zakończenie kontroli
- dokumentowanie wyników kontroli,
- możliwości i ograniczenia działań zdalnych,
- forma czynności,
- komunikacja z kontrolowanym.

9. Nadużycia i nieprawidłowości
a) Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice,
b) Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
c) Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
- zmowy przetargowe,
- konflikt interesów,
- korupcja,
- fałszerstwo dokumentów.

10. Reagowanie na wystąpienie nadużyć
- zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
- prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania.

 

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                                     formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 490 zł netto + VAT. Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.