Daily View
Według dnia

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych - ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
18.03.2021 - 19.03.2021, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych.

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej poprawnie wydatkować środki współfinansowane z funduszy UE zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas zajęć zostanie przeanalizowany proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez trenerkę.
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Wykładowca:
doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX - 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Wprowadzenie: nowe pojęcia ustawowe (dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia), przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenie zamówienia, plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja, zakres zastosowania ustawy pzp do zamówień klasycznych w aspekcie systematyki ustawy.

2. Zasady udzielania zamówień (obowiązek respektowania zasad określonych w traktacie o funkcjonowaniu unii europejskiej).

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej oraz poniżej progów unijnych - odmienny zakres zastosowania ustawy pzp w stosunku do procedury krajowej, tryb podstawowy - wymogi proceduralne.

4. Przygotowanie postępowania - analiza potrzeb i wymagań, określenie wartości zamówienia, zasady szacowania wartości zamówienia, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe.

5. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - zmiany w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia, reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu, zmiany w zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich, podmiotowe środki dowodowe i zasady ich uzupełniania.

6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i forma kluczowych dokumentów - oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy.

7. Składanie i otwarcie ofert - reguły wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.

8. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej - wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej - oferty dodatkowe.

9. Zakończenie postępowania - udzielenie zamówienia, nowe podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

10. Umowa - postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

11. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej.

12. Obszary odpowiedzialności, naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

 

formularz zgłoszenia.doc                                  formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.