Daily View
Według dnia

Rozliczanie i kontrola projektów w czasach Covid-19. Skutki specustawy funduszowej i poradnika kontroli zdalnej dla instytucji i beneficjentów - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
10.12.2020 - 11.12.2020, ON-LINE

 

 
Forma szkolenia stacjonarnego:
Prezentacja multimedialna, Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, studium przypadku, Dyskusja moderowana. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 (pierwszego dnia) i 9.00 - 15.00 (drugiego dnia).


Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:

- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Do 7 dni po szkoleniu uczestnicy mogą dosłać wykładowcy dodatkowe pytanie dotyczące szkolenia.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGOPROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Obowiązki beneficjenta przy zamykaniu projektu
- specustawa funduszowa z kwietnia 2020,
- wytyczne i zalecenia,
- zapisy umowy o dofinansowanie.

2. Wniosek o płatność końcową

- wniosek o płatność, a wniosek o płatność końcową,
- terminy składania wniosków o płatność w czasach COVID-19,
- najczęstsze błędy.

3. Realizacja wskaźników, a reguła proporcjonalności

- dokumentowanie osiągnięcia wskaźników,
- brak realizacji wskaźników projektowych - sankcje,
- reguła proporcjonalności w praktyce,
- kryteria wyboru projektów, a skutki COVID-19,
- brak realizacji celu na skutek COVID-19: tryb postępowania.

4. Kwalifikowalność wydatków - na co należy zwrócić uwagę zamykając projekt?

- kwalifikowalność wydatków, a konsekwencje COVID-19.
- rozliczenie projektu, a wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
- dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych,
- zakaz podwójnego finansowania.
- zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w praktyce,

5. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta

- obowiązki informacyjno-promocyjne,
- dokumentowanie działań w zakresie informacji i promocji.

6. Zasada trwałości w praktyce

- trwałość projektu - wymogi prawne,
- ocena trwałości,
- brak trwałości projektu - sankcje.

7. Zadania jednostki po zakończeniu realizacji projektu

- przechowywanie dokumentacji projektowej - zasady i terminy,
- utrzymanie "ścieżki audytu".

8. Kontrole projektów

a) kontrole na zakończenie i po zakończeniu projektów - zasady i zakres
b) kontrole projektów w czasach COVID-19:
- kontrola wydatków "wątpliwych" w kontekście COVID-19,
- możliwość wstrzymania kontroli i audytów,
- realizacja kontroli "zdalnych": możliwości i ograniczenia.

9. Kontrola zdalna w praktyce

a) "Standardy kontroli" i "Poradnik kontroli zdalnej KPRM",
b) czynności poprzedzające kontrolę ? działania zdalne,
c) zdalna realizacja kontroli:
- rozpoczęcie kontroli,
- udostępnienie dokumentów,
- wyjaśnienia,
- informacja o wynikach kontroli,
- komunikacja z kontrolowanym,

10. Nieprawidłowości i korekty finansowe w projektach w czasach COVID-19

a) nieprawidłowości i nadużycia - definicje, regulacje prawne i wytyczne,
b) nieprawidłowości powstałe w skutek COVID-19,
c) współpraca z organami ścigania,
d) system sankcji i wyjątki wynikające ze specustawy funduszowej m.in.:
- art. 207 Ustawy o finansach publicznych,
- Kodeks karny,
- naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) Korygowanie wydatków, a zapisy specustawy funduszowej.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                  formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia on-line: 890 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej (w przypadku szkolenia on-line: w wersji elektronicznej), certyfikat (w przypadku szkolenia on-line: wg preferencji - zeskanowany lub papierowy), obiad, serwis kawowy (szkolenie stacjonarne). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.