Daily View
Według dnia

Kontrola i audyt środków unijnych w trybie klasycznym i zdalnym - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
08.12.2020 - 09.12.2020, Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) oraz ON-LINE

 

 

Forma szkolenia:
wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenera, dyskusja. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia (wersja drukowana dla uczestników szkolenia stacjonarnego oraz wersja elektroniczna dla uczestników szkolenia on-line).

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Zasady prowadzenia kontroli i audytu środków UE - wprowadzenie
1. Regulacje prawne i wytyczne w zakresie kontroli,
2. Zastosowanie standardów kontroli w praktyce,
3. Cele i funkcje realizacji kontroli,
4. Tryb realizacji kontroli,
5. Kontrola zdalna - Poradnik kontroli zdalnej,
6. Podobieństwa i różnice: audyt, kontrola, ewaluacja.
7. Kto i jak kontroluje?
- kontrole unijne: KE, ETO, OLAF,
- kontrole krajowe: m.in. IA, IC, IZ, IW.

II. Prowadzenie kontroli i audytu - krok po kroku

1. Fazy kontroli (z uwzględnieniem przepisów prawa, wytycznych, standardów i Poradnika kontroli zdalnej),
- przygotowanie kontroli,
- realizacja kontroli,
- relacje z podmiotem kontrolowanym i sprawozdawczość
2. Dokumentowanie przebiegu kontroli.

III. Przygotowanie programu kontroli

1. Określanie kryteriów oceny,
2. Cele kontroli,
3. Zakres przedmiotowy kontroli,
4. Zakres podmiotowy kontroli,
5. Harmonogram kontroli.

IV. Ocena obszarów podwyższonego ryzyka

1. Udzielanie zamówień (w tym ocena zasady konkurencyjności),
2. Prawidłowość zatrudnienia personelu projektu i wynagrodzenia,
3. Wydatki kwalifikowane,
4. Rozliczenie umowy z wykonawcą,
5. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
6. Wydatki na info-promo,
7. Obszar finansowo-księgowy,
8. Ocena trwałości projektu - specyfika projektów miękkich i twardych,
9. Ryzyko podwójnego finansowania,
10. Zadania beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu,
11. Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów,
12. Najczęstsze nieprawidłowości.

V. Wybór obszarów / podmiotów "zagrożonych" do kontroli

1. Analiza ryzyka - podstawowe pojęcia i zasady,
2. Czynnikowa analiza ryzyka;
3. Metoda delficka,
4. Wykorzystanie przy przygotowaniu kontroli.

VI. Dobór próby - warsztaty

1. Metody statystyczne i niestatystyczne,
2. Określanie progu istotności,
3. Metody doboru próby: dobór losowy, dobór losowy z interwałem.

VII. Jak się przygotować do kontroli / audytu?

1. Jednostka kontrolowana - organizacja wewnętrzna,
2. Współpraca z zespołem kontrolnym,
3. Najczęstsze błędy kontrolowanych.

VIII. Psychologia w kontroli

1. Style społeczne w komunikacji:
- czego przestrzegać w rozmowie z osobą reprezentującą dany styl?
- czego unikać w rozmowie z osobą reprezentującą dany styl?

IX. Zarządzanie konfliktem podczas kontroli

1. Konflikt: typowy przebieg,
2. Konflikt z podmiotem kontrolowanym,
3. Jak zarządzać konfliktem?

X. Sztuka zadawania pytań podczas kontroli

1. Dobre i złe pytania,
2. Pytania na potrzeby listy kontrolnej.

XI. Udzielanie informacji zwrotnej podczas kontroli

1. Informacja zwrotna - jak informować nie powodując konfliktu?
2. Modele udzielania informacji zwrotnej.

XII. Odczytywanie mowy ciała

1. Gesty rąk,
2. Sygnały wzrokowe,
3. Gesty wyrażające ocenę i fałsz.

XIII. Czynności dowodowe

1. Dowody kontroli,
2. Dowody mocne, a dowody słabe - analiza,
3. Korzystanie z pomocy biegłych,
4. Dokumentowanie wyników kontroli,
5. Akta kontroli.

XIV. Informacja pokontrolna

1. Forma i tryb przygotowania,
2. Opinia kontrolera,
3. Skala oceny jednostki kontrolowanej, podstawy prawne jej tworzenia.
4. Ocena cząstkowa i jej wpływ na ocenę końcową.
5. Atrakcyjna forma sprawozdania z kontroli?
6. Zasady formułowania zaleceń pokontrolnych.

XV. Nadużycia i nieprawidłowości - analiza

1. Nadużycie, a nieprawidłowość - regulacje prawne i wytyczne
2. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
3. Najczęściej występujące nadużycia finansowe.

XVI. Reagowanie na wystąpienie nieprawidłowości i nadużyć

1. Mechanizm sygnalistyczny (whistleblower) - procedowanie z informacjami od sygnalistów,
2. Zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
3. Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                     formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1290 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.