Daily View
Według dnia

Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
03.12.2020 - 04.12.2020, Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE

 

 

Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT
- rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądowym (ETS, NSA, WSA) a interpretacjami organów skarbowych

 

Forma szkolenia:
wykład i prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, ćwiczenia, case-study realizowanych projektów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00.

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia (wersja drukowana dla uczestników szkolenia stacjonarnego oraz wersja elektroniczna dla uczestników szkolenia on-line).

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Ryzyka związane z finansowaniem VAT kwalifikowalnego:
1) Nieprecyzyjne i często zmieniające się przepisy prawa podatkowego

2) Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe

3) Interpretacje i orzecznictwo zmieniające się na przestrzeni czasu (wpływ na kwalifikowalność w bieżącej i poprzedniej perspektywie finansowej - ewentualna konieczność korekty)

4) Niezgodność przepisów krajowych z dyrektywą unijną

5) Przykłady orzecznictwa podatkowego i sądowego (WSA, NSA, TSUE)

II. Zakres opodatkowania:
1) Działalność nie objęta ustawą o VAT

2) Działalność objęta ustawą o VAT
a) czynności opodatkowane
b) czynności zwolnione (zwolnienie podmiotowe, zwolnienia przedmiotowe).

3) Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE)

III. Przesłanki do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego:
1) Rejestracja jako podatnik VAT czynny

2) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi

IV. Zasada natychmiastowości odliczenia - zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT, w tym skutki zmian w stosunku do zamiaru

V. Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją


VI. Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE)


VII. Stawki podatku VAT - wiążąca informacja stawkowa (WIS)


VIII. Odliczenie podatku VAT przy zastosowaniu pre-współczynnika:

1) Obliczenie pre-współczynnika przy zastosowaniu wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w
2) Samodzielne obliczanie pre-współczynnika - metody

IX. Odliczenie podatku VAT przy zastosowaniu współczynnika (struktura sprzedaży)


X. Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE)


XI. Opodatkowanie dotacji:

1) Kiedy dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę produktów - przywołanie orzecznictwa TSUE, NSA, WSA oraz interpretacji podatkowych
2) Interpelacje poselskie i petycje organizacji przedsiębiorców w sprawie opodatkowania dotacji oraz odpowiedzi Ministerstwa Finansów
3) Omówienie konkretnych przypadków
- Dotacje na nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi szkoleniowe
- Dotacje na nieodpłatne lub częściowo opłatne usługi doradcze
- Dotacje na odnawialne źródła energii
- Dotacje do wymiany pokrycia dachowego (azbest)
- Dotacje na inwestycje w wodę i kanalizację wraz z przyłączami
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- Inne przykłady poruszane przez uczestników

XII. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia)
1) Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

2) Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie
a) ankieta Wnioskodawcy
b) lista sprawdzająca - przykłady

3) Etap realizacji projektu
a) monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu (case study)
b) lista sprawdzająca do kontroli wniosku o płatność - przykłady

4) Kontrola projektu na miejscu
- ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)
- ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT)
- Jednolity Plik Kontrolny
- deklaracje VAT
- protokoły kontroli podatkowych
- lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - przykłady

5) Etap po zakończeniu realizacji projektu (jak w pkt. 3)

 

 

formularz zgłoszenia.doc                formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1290 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.