TERMINY SZKOLEŃ:

Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych - wdrażanie zmian -ON-LINE
27.01.2021 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu - ON-LINE
28.01.2021 - 29.01.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Stosowanie zasady konkurencyjności w projektach PO WER EFS szkół wyższych - ON-LINE
01.02.2021 - 02.02.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kwalifikowalność wydatków i realizacja zamówień publicznych oraz problematyka zmowy przetargowej w ramach projektów współfinansowanych w perspektywie 2014-2020 - z uwzględnieniem zmian planowanych od 2021 r. - STACJONARNE / ON-LINE
08.02.2021 - 09.02.2021,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Wszystko o nieprawidłowościach w funduszach unijnych - wykrywanie i korygowanie a COVID-19 - ON-LINE
08.02.2021 - 09.02.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych po najnowszych zmianach - ON-LINE
11.02.2021 - 12.02.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Odpowiedzialność beneficjenta, spadkobierców i osób trzecich za nieprawidłowości. Upadłość i restrukturyzacja, a czynności odzyskiwania środków europejskich - ON-LINE
11.02.2021 - 12.02.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027 - ON-LINE
22.02.2021 - 23.02.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola finansowa w projektach unijnych - aspekty praktyczne - ON-LINE
25.02.2021 - 26.02.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych - ON-LINE
25.02.2021 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027 - STACJONARNE / ON-LINE
08.03.2021 - 09.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych [wraz z projektami pomocy technicznej] z uwzględnieniem specustawy funduszowej - ON-LINE
22.03.2021 - 23.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - ON-LINE
29.03.2021 - 30.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE