TERMINY SZKOLEŃ:

Fundusze Europejskie 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy - kompendium wiedzy do wykorzystania jeszcze w 2022 r. - na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez KE oraz konsultowanych na poziomie krajowym i europejskim
04.07.2022 - 05.07.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych z uwzględnieniem końcowego wniosku o płatność
06.07.2022 - 07.07.2022,Kraków, Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15
Amortyzacja, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - warunki kwalifikowalności, rozliczanie, kontrola
07.07.2022 - 08.07.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Zamykanie projektów współfinansowanych z EFS w tym kontrola na zakończenie projektu oraz obowiązki w okresie trwałości projektu
11.07.2022 - 12.07.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027
14.07.2022 - 15.07.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Szkolenie konsultacyjne - komponent ukraiński w projektach PO WER EFS w szkołach wyższych
26.07.2022 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola, korekty finansowe, nieprawidłowości oraz zwrot środków europejskich w perspektywie 2021-2027. Zmiany wprowadzone ustawą wdrożeniową z 4 czerwca 2022 r.
28.07.2022 - 29.07.2022,Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)
Transakcje w walutach obcych - import usług, import towarów, WNT, podatek u źródła (WHT)
28.07.2022 - 29.07.2022,Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)
Dostęp do informacji publicznej
28.07.2022 - ,Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)
Najnowsze zmiany w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unii - sygnaliści w instytucjach publicznych
29.07.2022 - ,Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)
Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych z uwzględnieniem końcowego wniosku o płatność
21.09.2022 - 22.09.2022,SZKOLENIE ON-LINE