TERMINY SZKOLEŃ:

Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe
27.01.2022 - 28.01.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - sygnaliści w instytucjach publicznych (*)
08.02.2022 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z funduszy UE - wykrywanie i odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych środków
14.02.2022 - 15.02.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 dla wyższych uczelni i nauki
17.02.2022 - 18.02.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Zespoły i liderzy w administracji - jak sprawnie wdrażać programy i projekty europejskie?
21.02.2022 - 22.02.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola finansowa w projektach unijnych - aspekty praktyczne
24.02.2022 - 25.02.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola i przeciwdziałanie nieprawidłowościom i nadużyciom w zamówieniach realizowanych w projektach unijnych oraz zapobieganie, wykrywanie i postępowanie z podejrzeniami zmów przetargowych
24.02.2022 - 25.02.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Aktualne zmiany w prawie i problemy orzecznicze w obszarze wykrywania i stwierdzania nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich
03.03.2022 - 04.03.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Zachowanie trwałości projektu unijnego - obowiązki beneficjenta w tym zakresie i kontrola wypełniania tych obowiązków
07.03.2022 - 08.03.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych 2014-2020 po najnowszych zmianach wraz z wprowadzeniem do Nowej Perspektywy 2021-2027
10.03.2022 - 11.03.2022,SZKOLENIE ON-LINE
O co chodzi w unijnej polityce spójności? Programy i projekty z "lotu ptaka"
14.03.2022 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027
16.03.2022 - 17.03.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Ograniczenia dostępu do informacji publicznej na kanwie najnowszych wyroków oraz po zmianach przepisów z 8.12.2021 r.
17.03.2022 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 i Krajowy Plan Odbudowy - projekty inwestycyjne dla podmiotów publicznych
21.03.2022 - 22.03.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
24.03.2022 - 25.03.2022,SZKOLENIE ON-LINE
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu
04.04.2022 - 05.04.2022,SZKOLENIE ON-LINE