TERMINY SZKOLEŃ:

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy
16.09.2021 - 17.09.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
23.09.2021 - 24.09.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych 2014-2020 po najnowszych zmianach wraz z wprowadzeniem do Nowej Perspektywy 2021-2027
27.09.2021 - 28.09.2021,SZKOLENIE ON-LINE
UWAGA - ZMIANA TERMINU - Zachowanie trwałości projektu unijnego - obowiązki beneficjenta w tym zakresie i kontrola wypełniania tych obowiązków
28.09.2021 - 29.09.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
29.09.2021 - 30.09.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Księgowość projektów unijnych
04.10.2021 - 05.10.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu
07.10.2021 - 08.10.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe
11.10.2021 - 12.10.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola finansowa w projektach unijnych - aspekty praktyczne
21.10.2021 - 22.10.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z funduszy UE - wykrywanie i odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych środków
26.10.2021 - 27.10.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Zespoły i liderzy w administracji - jak sprawnie wdrażać programy i projekty europejskie?
22.11.2021 - 23.11.2021,SZKOLENIE ON-LINE