TERMINY SZKOLEŃ:

Księgowość projektów unijnych - ON-LINE
04.03.2021 - 05.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - jak się przygotować do nowych wyzwań - BRAK MIEJSC
05.03.2021 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027 - STACJONARNE / ON-LINE
08.03.2021 - 09.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - jak się przygotować do nowych wyzwań - ON-LINE
09.03.2021 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Realizacja i rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 - ON-LINE
11.03.2021 - 12.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych - ON-LINE
18.03.2021 - 19.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych [wraz z projektami pomocy technicznej] z uwzględnieniem specustawy funduszowej - ON-LINE
22.03.2021 - 23.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Wskaźniki w projektach PO WER EFS uczelni - monitorowanie i rozliczanie - ON-LINE
22.03.2021 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu - ON-LINE
25.03.2021 - 26.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Realizacja wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2021 r. - ON-LINE
25.03.2021 - 26.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - ON-LINE
29.03.2021 - 30.03.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i procedurach konkurencyjności na podstawie nowych taryfikatorów, w tym obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku - ON-LINE
07.04.2021 - 08.04.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola finansowa w projektach unijnych - aspekty praktyczne - ON-LINE
15.04.2021 - 16.04.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Wszystko o nieprawidłowościach w funduszach unijnych - wykrywanie i korygowanie a COVID-19 - ON-LINE
22.04.2021 - 23.04.2021,SZKOLENIE ON-LINE
Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych - wdrażanie zmian - ON-LINE
27.04.2021 - ,SZKOLENIE ON-LINE