EURO-TRAINING Centrum Szkoleniowo-Doradcze to firma szkoleniowa, która powstała w 2005 r. W Poznaniu mieści się centrala firmy a w Krakowie jej oddział. Firma zajmuje się organizacją szkoleń i seminariów warsztatowych oraz aktywną współpraca w zakresie doradztwa gospodarczego.

Organizuje szkolenia z zakresu, min.: kontroli i audytu projektów unijnych, dokumentacji rozliczeniowej środków unijnych, kontroli trwałości środków unijnych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, oceny oddziaływania na środowisko, Natury 2000, transakcji w walutach obcych w projektach unijnych, zarządzania czasem pracy, współpracą z agencjami reklamowymi, etc.

Szkolenia skierowane są głównie do pracowników administracji publicznej. Ze szkoleń organizowanych przez firmę korzystają, min.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, GDDKiA, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, WFOŚiGW, RZGW, Urzędy Miast, państwowe i prywatne uczelnie wyższe oraz wiele innych instytucji.

Szkolenia prowadzone są przez starannie dobranych wykładowców, specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach. Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe. Szkolenia są wysoko oceniane przez osoby w nich uczestniczące.

EURO-TRAINING Centrum Szkoleniowo-Doradcze wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu pod numerem 2.30/00425/2019.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------