Daily View
Według dnia

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego o sygnalistach jako element systemu przeciwdziałania nadużyciom - ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
26.11.2020 - 27.11.2020, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Cel szkolenia:
W 2019 r. Parlament Europejski przyjął, a Rada UE zatwierdziła dyrektywę w sprawie ochrony sygnalistów. Oznacza to, że do połowy 2021 r. Polska musi przyjąć nowe przepisy w tym zakresie. Co to oznacza dla kierowników jednostek? Jak się przygotować do tych zmian? Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzieli doświadczony audytor, który od wielu lat wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki; Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
- Metody dydaktyczne: wykład, wymiana doświadczeń, dyskusja moderowana przez Trenera

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.30 - przerwa (15 minut)
14.30 - 15.30 - blok szkoleniowy

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Sygnaliści - co nowego?
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
2. System przeciwdziałania nadużyciom Komisji Europejskiej,
3. Ochrona sygnalistów w Polsce na gruncie aktualnych przepisów prawa,
4. Ochrona sygnalistów w Polsce - dotychczasowe projekty zmian prawa,

II. Nadużycia i antykorupcja - najważniejsze fakty

1. Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice,
2. Nadużycie, a nieprawidłowość - regulacje prawne i wytyczne
3. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
4. Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
- zmowy przetargowe,
- konflikt interesów,
- korupcja,
- fałszerstwo dokumentów.

III. Przeciwdziałanie nadużyciom, a psychologia człowieka

1. Trójkąt nadużyć R. Cressey'a -
- motywacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
- sprzyjająca sytuacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
- zdarzenie - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
2. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - wskazania CBA, najlepsza praktyka,

IV. Sygnalista

1. Procedura reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji,
2. Mam wiedzę o nadużyciu - jak się zachować?
3. Odpowiedzialność pracownicza,
4. Kontakt z organami ścigania.

V. Jak wdrożyć wewnętrzny system ochrony sygnalistów?

1. Elementy obligatoryjne - co trzeba?
2. Dobre praktyki - co warto?
3. Błędy - czego unikać?

VI. Konflikt interesów

1. Rodzaje konfliktów interesu,
2. Analiza przypadków
3. Samoocena - czy mam konflikt interesów?
4. Zasady zachowania w sytuacji konfliktu interesów,
5. Zasady informowania o konflikcie interesów.

VII. Polityka gościnności

1. Przyjmowanie korzyści,
2. Udział w imprezach lub spotkaniach,
3. Rejestr korzyści,
4. Zasady kontaktu z klientem,
5. Najczęstsze błędy.

VIII. Pracownik i korupcja: sposób postępowania

1. Zasady zachowania w sytuacji próby wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej,
2. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - wskazania CBA,

IX. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem nadużyć

1. Wytyczne KE,
2. Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście zagrożeń,
3. Symptomy wystąpienia ryzyka nadużyć,
4. Baza ryzyk korupcyjnych,
5. Warsztaty - identyfikacja ryzyka nadużyć w miejscu pracy,

X. Stanowiska i czynności wrażliwe

1. Wykaz stanowisk i czynności szczególnie narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć,
2. Jak identyfikować stanowiska i czynności szczególnie narażone na ryzyko nadużyć?

XI. Reakcja na nadużycia

1. Proces wyjaśniania nadużyć,
2. Dokumentacja z postępowania w sprawie nadużycia,
3. Współpraca z organami ścigania.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                               formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 890 zł netto + VAT. Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat wg preferencji - zeskanowany lub papierowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.