Daily View
Według dnia

Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027 - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
26.11.2020 - 27.11.2020, Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE

 

 

Cel szkolenia:
Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o standardy Project Management Institute (PMI) oraz dobre praktyki w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy pozyskają też wiedzę dotyczącą planowanego wsparcia UE w perspektywie finansowej 2021 -2027.

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi w oparciu o prezentację multimedialną z uwzględnieniem przykładów oraz dyskusji grupy z prowadzącym.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i 9.00  14.30 drugiego dnia.

Forma szkolenia oraz metody dydaktyczne dla osób uczestniczących w szkoleniu w formie ON-LINE:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu oraz słuchawki.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce"). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - "Gospodarka przestrzenna", Uniwersytecie Jagiellońskim - "Prawo Unii Europejskiej" oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - "Prawo gospodarcze".

Materiały szkoleniowe: Każdy z uczestników otrzyma skrypt z teoretycznym opracowaniem zagadnienia (wersja drukowana dla uczestników szkolenia stacjonarnego oraz wersja elektroniczna dla uczestników szkolenia on-line).

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1) Czym jest projekt?

2) Ograniczenia projektu (constraints)

3) Cykl życia projektu

4) Planowanie projektu

5) Rozpoczęcie projektu

6) Monitorowanie projektu

7) Kontrola projektu

8) Realizacja projektu

9) Zamknięcie projektu

10) Obszary wiedzy zarządzania projektami:
- Zasoby
- Jakość
- Ryzyko
- Komunikacja
- Czas
- Interesariusze
- Koszty
- Zamówienia
- Zakres
- Integracja

11) Biuro Zarządzania Projektami (PMO)

12) Kompetencje kierownika projektu

13) Tworzenie Struktury Podziału Pracy (WBS)

14) Planowanie harmonogramu w projekcie

15) Kamienie milowe

16) Określenie zasad komunikowania

17) Zmiany w projekcie

18) Zasady zbierania wymagań

19) Planowanie kroczące

20) Harmonogram projektu

21) Planowanie budżetu

22) Jakie projekty będą mogły być współfinansowane przez jst w kolejnej perspektywie 2021 - 2027?

23) Kto zyska a kto straci na 'nowym rozdaniu'?

 

 

formularz zgłoszenia.doc                            formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1290 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.