Daily View
Według dnia

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych - ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
18.11.2020 - , SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Cel szkolenia:
Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda jednostka zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie). Pracownicze Plany Kapitałowe będą stanowiły obligatoryjny pakiet świadczeń pracowniczych.


Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy ustawy

od 1 stycznia 2021 r.


Wykładowca:
prawnik, doświadczony wykładowca w zakresie prawa pracy, autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (m. in. Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, Personel od A do Z, Rzeczpospolita, Kadry Info). Prowadzi konsultacje i doradztwo z zakresu: prawa pracy oraz zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych; przygotowywania wewnętrznych rozwiązań dotyczących kwestii związanych z zatrudnianiem, m.in. optymalizacja rozwiązań dotyczących czasu pracy; przygotowywania umów zlecenia i o dzieło; tworzenia i analizy regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS).

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki; Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
- Metody dydaktyczne: wykład, wymiana doświadczeń, dyskusja moderowana przez Trenera

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.30 - przerwa (15 minut)
14.30 - 15.00 - blok szkoleniowy

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Istota PPK
- podstawowe założenia
- pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych
- osoby objęte PPK
- deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK

2. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK - terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych

- Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK
- wybór instytucji finansowej
- obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych
- zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów

4. Składki i wpłaty na PPK

- składki po stronie pracownika i pracodawcy
- dobrowolne zwiększenie kwoty składek
- wpłata powitalna i dopłata roczna
- terminy odprowadzania składek

5. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

- wypłata po osiągnięciu 60 roku życia
- świadczenie małżeńskie
- wypłata transferowa
- "pożyczka" na wkład mieszkaniowy
- wypłata w razie poważnego zachorowania
- wcześniejsze wycofanie środków
- rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej
- dziedziczenie środków
- kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

6. Panel dyskusyjny

 

 

formularz zgłoszenia.doc                       formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 340 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat wg preferencji - zeskanowany lub papierowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów..