Daily View
Według dnia

Analiza finansowa i metodyka ustalania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020 - warsztaty szkoleniowe - ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
17.11.2020 - 18.11.2020, SZKOLENIE ON-LINE

 

 

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają ? w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- Przed szkoleniem istnieje możliwość przesłania pytań do wykładowcy.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Do 7 dni po szkoleniu uczestnicy mogą dosłać wykładowcy dodatkowe pytanie dotyczące szkolenia.
- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do internetu.
- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Ćwiczenia, Case-study na arkuszach kalkulacyjnych
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji ? skan lub wydruk)
- Szkolenie trwa w godzinach 9.00 ? 15.00 pierwszego i drugiego dnia

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.25 - przerwa (10 minut)
14.25 - 15.00 - blok szkoleniowy

Wykładowca:
Specjalista i konsultant ds. analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności, biznes planów i analiz ekonomicznych inwestycji komunalnych i przemysłowych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Finansami, Wydziału Zarządzania AGH. Współautor licznych artykułów i prac naukowo-badawczych.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

I. Wprowadzenie.

II. Wytyczne UE i krajowe.


III. Analiza finansowa projektu:

- założenia do analizy finansowej (cena bieżąca czy stała, okres odniesienia, stopa dyskontowa),
- metody ustalania przepływów pieniężnych (standardowa, różnicowa),
- projekcja przepływów pieniężnych netto projektu (nakłady inwestycyjne a budżet projektu, nakłady odtworzeniowe, przychody operacyjne, koszty operacyjne, amortyzacja, zmiana w kapitale obrotowym netto),
- wartość rezydualna (kiedy i wg jakiej metody),
- metody wyznaczania poziomu dofinansowania (luka w finansowaniu, ryczałt, dochód netto, zysk operacyjny w projektach objętych pomocą publiczną),
- ocena możliwości finansowych inwestora,
- finansowa trwałość projektu,
- określenie wskaźników efektywności finansowej projektu, jak i które wskaźniki (FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K),
- kryteria wyboru projektu z punktu widzenia analizy finansowej ? FRR, FNPV,
- przygotowanie prognozy sprawozdania finansowego dla okresu odniesienia projektu,
- zasady opracowania modelu finansowego.

IV. Poziom dofinansowania na zasadach ogólnych (luka w finansowaniu a ryczałt, oszczędność kosztów).


V. Pozostałe metody wyznaczania poziomu dofinansowania w przypadku pomocy publicznej.


VI. Najczęstsze błędy popełniane w analizie finansowej.


VII. Case-study na arkuszach kalkulacyjnych
.

 

 

formularz zgłoszenia.doc                    formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia: 890 zł netto + VAT (Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat w wybranej wersji. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.