Daily View
Według dnia

Nakładanie korekt finansowych w perspektywie 2014-2020. Wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
05.11.2020 - 06.11.2020, Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów i kontrolerów zaangażowanych w realizację projektów unijnych.

Forma szkolenia stacjonarnego:
Wykład, dyskusja moderowana. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 (pierwszego dnia) i 9.00 - 15.00 (drugiego dnia).

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Problematyka przerw w naliczaniu odsetek.

2. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez beneficjentów.

3. Przedawnienie zobowiązania zwrotowego, a korekty finansowe i pomniejszenia.

4. Wykluczenie beneficjenta po zmianach w prawie.

5. Umiejscowienie w systemie odzyskiwania środków europejskich korekt finansowych.

6. Korekta finansowa, a dokonywanie pomniejszeń we wnioskach o płatność.

7. Definicja nieprawidłowości.

8. Pojęcie szkody w rozumieniu prawa europejskiego, a art. 207 ustawy o finansach publicznych.

9. Procedura nakładania korekt finansowych. Kontrola wnioskodawcy i beneficjenta, a możliwość nałożenia korekt finansowych.

10. Omówienie elementów taryfikatorów dot. nakładania korekt finansowych.

11. Zasada z at. 139 KPA, a korekty finansowe.

12. Możliwość zmiany wysokości korekty finansowej w trakcie kontroli, po jej zakończeniu, w trakcie postępowania zwrotowego i po jego zakończeniu.

13. Przesłanki pozytywne i negatywne miarkowania korekt finansowych. Przedstawienie podstawowych założeń nowej wersji taryfikatora.

14. Nieprawidłowości w rozumieniu art. 5 i 6 specustawy funduszowej.

15. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

formularz zgłoszenia.doc            formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1290 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej (w przypadku szkolenia on-line: w wersji elektronicznej), certyfikat (w przypadku szkolenia on-line: wg preferencji - zeskanowany lub papierowy), obiad, serwis kawowy (szkolenie stacjonarne). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.