Daily View
Według dnia

Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych po najnowszych zmianach - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
05.11.2020 - 06.11.2020, Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE

 

 
Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty.

Forma szkolenia stacjonarnego:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00.

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel szkolenia - w efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020r, z uwzględnieniem rozwiązań wynikających ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r.
- znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
- przygotowani do zarządzania finansowego i wprowadzania zmian w projekcie, także projekcie partnerskim
- znać zasady dokumentowania prawidłowości realizacji projektów unijnych
- znać obowiązki związane z trwałością w projektach unijnych
- znać założenia, podział środków w zakresie EFS i EFRR, podejście do kwalifikowalności w przyszłej perspektywie 2021-2027

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020:
- Ocena kwalifikowalności wydatku
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Zasada faktycznego poniesienia wydatku
- Zakaz podwójnego finansowania wydatków

2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020 r.

- Zmiana podejścia do dochodu w projektach unijnych
- Rozliczanie kar umownych
- Środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) - nowe limity, nowe dylematy
- Trwałość projektów EFRR i EFS
- Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń (umowa o pracę, powierzenie obowiązków, przyznanie dodatkowych obowiązków, dodatków do wynagrodzeń)
- Koszty pośrednie - nowe podejście

3. Realizacja projektu w partnerstwie

- Podział zadań i wydatków między partnerów projektu
- Zasady współpracy (m.in. przepływy finansowe pomiędzy partnerami w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich)

4. Wnoszenie wkładu własnego do projektu i jego dokumentacja


5. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące w 2020 r.:

- Szacowanie wartości zamówienia - od kogo i co jest wymagane?
- PZP - kiedy i dla kogo?
- Rozeznanie rynku - dobre zmiany dla zamawiających
- Zasada konkurencyjności - co nowego?
- Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy - case study

6. Rozliczanie projektu i zmiany w umowie o dofinansowanie w związku z COVID-19

- Prawa i obowiązki wynikające ze specustawy funduszowej (ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) - wydłużanie realizacji projektu, wydłużanie terminów na składanie wniosków o płatność, niepełna realizacja wskaźników
- Jaka procedura dla jakiej zmiany?
- Terminy i dokumenty dotyczące wprowadzania zmian w projektach
- Możliwości rozliczania umów z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

7. Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniu projektów w aspekcie finansowym i merytorycznym
- Błędy w zamówieniach publicznych
- Błędy w rozliczeniu zadań i wskaźników
- Błędy w dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji projektu pod kątem finansowym i merytorycznym
- Błędy związane z utrzymaniem trwałości projektów i rezultatów

8. Nowa perspektywa 2021-2027
- Założenia nowej perspektywy 2021-2027
- Podział środków w zakresie EFS i EFRR
- Jakich zmian można się spodziewać w kwalifikowalności?

9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc            formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.