Daily View
Według dnia

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
08.10.2020 - 09.10.2020, Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE

 

 
Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów krajowych i regionalnych.

Forma szkolenia stacjonarnego:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Przykłady innych projektów, Analiza przypadków, Prezentacja systemu SL2014, Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 (pierwszego dnia) i 9.00 - 15.00 (drugiego dnia).

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel szkolenia - w efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem systemu SL2014:
- kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
- do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
- jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
- jak wygląda składanie wniosków o płatność w systemie SL2014?
- co z dokumentami finansowymi - jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?
- znać kluczowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- przygotowani do przygotowywania i obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach UE 2014-2020.

1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją

- Uprawnienia do działania w systemie a odpowiedzialność karna
- Jak prawidłowo przydzielić pracę pracownikom w systemie SL2014

2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

- Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
- Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

3. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

- Realizacja wskaźników a postęp wykazywany we wnioskach o płatność
- Rozliczenie efektów projektu

4. Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu - część I:

- Harmonogram płatności - tworzenie i aktualizacja
- Zamówienia publiczne - kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?
- Dokumentacja - jak mądrze korzystać z tej zakładki?

5. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

- Wymagany okres przechowywania dokumentacji projektowej
- Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
- Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

6. Wybór wykonawców poniżej progów PZP w ramach projektu unijnego uwzględniający najnowsze zmiany w wytycznych kwalifikowalności

- Szacowanie wartości zamówienia - od kogo i co jest wymagane?
- Jaka procedura do jakiej wartości zamówienia?
- Rozeznanie rynku - dobre zmiany dla zamawiających
- Zasada konkurencyjności - co nowego?
- Jakie ryzyka finansowe towarzyszą wyborom wykonawców w ramach funduszy unijnych, jak je zminimalizować?

7. Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020:

- Ocena kwalifikowalności wydatku
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Zasada faktycznego poniesienia wydatku i ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności
- Zakaz podwójnego finansowania wydatków - w praktyce projektów

8. Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 r.

a) Środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) - nowe limity, nowe dylematy
b) Trwałość projektu - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zwrotu dofinansowania w okresie trwałości
c) Obowiązki informacyjno-promocyjne a ryzyko uznania wydatków za niezasadne
d) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem - jak je rozliczać, jak dokumentować?
e) Wynagrodzenia personelu - nowe podejście w kwalifikowalności (wysokość wynagrodzeń, forma angażowania do projektu, niezbędna dokumentacja)
- Dla kogo należy wypełniać Bazę personelu w systemie SL2014?
- Jakie dokumenty warto pozyskać, aby uniknąć kłopotów przy rozliczaniu?

9. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014

a) Wnioski o płatność w systemie SL2014
- Terminy składania wniosków o płatność
- Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
- Przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu

10. Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu


11. Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu - część II:

- Pisma i wiadomości w Module Korespondencja.
- Monitorowanie uczestników - czy tylko w projektach EFS?

12. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 


formularz zgłoszenia.doc            formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.