Daily View
Według dnia

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
08.09.2020 - , Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE

 

 

Forma szkolenia:
szkolenie dostępne będzie w dwóch formach uczestnictwa - szkolenie stacjonarne lub transmisja live on-line.

Cel szkolenia:
Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda jednostka zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie). Pracownicze Plany Kapitałowe będą stanowiły obligatoryjny pakiet świadczeń pracowniczych.


Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy ustawy od 1 stycznia 2021 r.

Wykładowca:
prawnik, doświadczony wykładowca w zakresie prawa pracy, autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (m. in. Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, Personel od A do Z, Rzeczpospolita, Kadry Info). Prowadzi konsultacje i doradztwo z zakresu: prawa pracy oraz zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych; przygotowywania wewnętrznych rozwiązań dotyczących kwestii związanych z zatrudnianiem, m.in. optymalizacja rozwiązań dotyczących czasu pracy; przygotowywania umów zlecenia i o dzieło; tworzenia i analizy regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS).

Forma szkolenia ON-LINE oraz metody dydaktyczne:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki;  Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
- Metody dydaktyczne: wykład, wymiana doświadczeń, dyskusja moderowana przez Trenera

Harmonogram szkolenia:
9.00 - 10.30 - blok szkoleniowy
10.30 - 10.45 - przerwa (15 minut)
10.45 - 12.15 - blok szkoleniowy
12.15 - 12.45 - przerwa (30 minut)
12.45 - 14.15 - blok szkoleniowy
14.15 - 14.30 - przerwa (15 minut)
14.30 - 15.00 - blok szkoleniowy

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 


INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Istota PPK
- podstawowe założenia
- pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych
- osoby objęte PPK
- deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK

2. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK - terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych
- Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK
- wybór instytucji finansowej
- obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych
- zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów

4. Składki i wpłaty na PPK
- składki po stronie pracownika i pracodawcy
- dobrowolne zwiększenie kwoty składek
- wpłata powitalna i dopłata roczna
- terminy odprowadzania składek

5. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

- wypłata po osiągnięciu 60 roku życia
- świadczenie małżeńskie
- wypłata transferowa
- "pożyczka" na wkład mieszkaniowy
- wypłata w razie poważnego zachorowania
- wcześniejsze wycofanie środków
- rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej
- dziedziczenie środków
- kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

6. Panel dyskusyjny

 


formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 530 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 530 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.