Daily View
Według dnia

Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
05.12.2019 - 06.12.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Zasady ogólne przeprowadzania kontroli:
1) Podstawy prawne
2) Rodzaje kontroli
3) Obszary kontrolowane
4) Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

II. Kontrola dokumentów
:
1) Poprawność formalna dokumentów
2) Poprawność merytoryczna dokumentów
3) Nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia w dokumentacji:
a) dokumenty sfałszowane (przerobione, od nieistniejących kontrahentów, itp.)
b) niespójność dokumentów
c) brak oryginalnych dokumentów
d) metody wykrywania nadużyć w dokumentacji (źródła wiedzy, case study)

III. Weryfikacja podwójnego finansowania projektu:

1) Zrefundowanie tego samego wydatku w ramach różnych projektów - kontrola krzyżowa
2) Zakup środka trwałego z udziałem środków dotacji a następnie zrefundowanie amortyzacji tego środka w projekcie - kontrola krzyżowa, dokumentacja księgowa, ewidencja księgowa (przykłady)
3) Zakup używanego środka trwałego, który był współfinansowany ze środków publicznych w ciągu poprzednich 7 (10) lat - deklaracja pochodzenia, oświadczenie, ewidencja sądowa itp.
4) Otrzymanie na wydatki kwalifikowalne bezzwrotnej pomocy z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych - sprawozdania finansowe, deklaracje CIT, ewidencja księgowa, umowy (przykłady)
5) Sytuacja, gdy środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone - jw.
6) Objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym
i gwarancyjnym - sprawozdania finansowe, ewidencja księgowa bilansowa i pozabilansowa, umowy (przykłady)
7) Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach
bezpośrednich projektu

IV. Weryfikacja podatku VAT pod kątem podwójnego finansowania - rejestry zakupu i sprzedaży, ewidencja księgowa, deklaracje VAT-7 itp.


V. Weryfikacja kwalifikowalności wynagrodzeń pod kątem podwójnego finansowania


VI. Weryfikacja dochodu generowanego przez projekt (ewidencja księgowa, sprawozdania finansowe itp.):

1) W trakcie realizacji projektu
2) Po zakończeniu realizacji projektu

VII. Metodologia doboru próby projektów do kontroli


VIII. Metodologia doboru obszarów do kontroli


IX. Metodologia doboru próby dokumentów do kontroli


X. Przykłady nieprawidłowości i sposoby ich wykrycia

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.