Daily View
Według dnia

Transakcje w walutach obcych, w tym rozliczanie zagranicznych podróży służbowych a wysokość wydatków kwalifikowanych w projektach unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
28.11.2019 - 29.11.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 17.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Klasyfikacja różnic kursowych (zrealizowane, statystyczne, ujemne,  dodatnie)

2. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)


3. Pojęcie kursu faktycznie zastosowanego


4. Różnice kursowe w prawie bilansowym (ustawa o rachunkowości)

- ujęcie księgowe kosztów i przychodów w walutach obcych
- rachunek walutowy w firmie; metody wyceny rozchodu waluty, różnice kursowe, wycena na dzień bilansowy

5. Różnice kursowe w prawie podatkowym:

a) ustawy o podatku dochodowym
b) ustawa o podatku od towarów i usług

6. Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym i w kasie walutowej


7. Problematyka wyceny majątku trwałego w kontekście różnic kursowych


8. Rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych - przykłady praktyczne


9. Kompensata rozrachunków w walucie obcej


10. Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami


11. Kwalifikowalność różnic kursowych w projektach unijnych


12. Przykłady rozliczania wydatków

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.