Daily View
Według dnia

Księgowość projektów unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
26.11.2019 - 27.11.2019, Warszawa, Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Dzień 1
1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020


3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

- polityka rachunkowości (dobre praktyki),
- zakładowy plan kont
- system informatyczny

4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem


5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów


6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego


7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

- wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
- terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
- ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
- ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
- dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
- konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu


9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego


Dzień 2

1. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
- Wymagania wynikające z przepisów prawa
- Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady

2. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.


3. Środki trwałe w projektach - wartość początkowa, ewidencja, trwałość


4. Archiwizacja dokumentów - najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

- terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
- sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

5. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)


6. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.