Daily View
Według dnia

Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności oraz praktyczne aspekty kontroli

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
21.11.2019 - 22.11.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I) Zakres opodatkowania:
1) Działalność nie objęta ustawą o VAT
2) Działalność objęta ustawą o VAT:
- czynności opodatkowane
- czynności zwolnione

II) Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji - dotacja będąca dopłatą do ceny sprzedaży towarów i usług

III) Odliczenie i zwrot podatku naliczonego:
1) Zasady ogólne (przesłanki do odliczenia VAT, zasada natychmiastowości odliczenia)
2) Prewspółczynnik
3) Współczynnik

IV) Najnowsze orzecznictwo TSUE (w tym złożone zapytania prejudycjalne):

1) Wpływ na kwalifikowalność VAT w bieżącej perspektywie finansowania
2) Wpływ na kwalifikowalność VAT w poprzedniej perspektywie finansowania (ewentualna konieczność korekty w okresie trwałości)

V) Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia)

1) Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie:
a) oświadczenie Wnioskodawcy:
- status podatkowy
- okoliczności braku możliwości korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT
b) kontrola oświadczenia pod kątem statusu podatkowego - zwolnienie podmiotowe

2) Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie:
- pogłębiona analiza charakteru projektu pod kątem możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych (case study)
- analiza pod kątem podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerzy, jednostki organizacyjne, ostateczni użytkownicy itp.)
- ankieta Wnioskodawcy
- lista sprawdzająca - przykłady

3) Etap realizacji projektu
a) monitorowanie zmian przepisów lub linii orzecznictwa (w tym wyroki TSUE)
b) monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu (case study)
c) monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy
d) lista sprawdzająca do kontroli wniosku o płatność - przykłady
e) kontrola projektu na miejscu
- ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)
- ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT)
- Jednolity Plik Kontrolny
- deklaracje VAT
- protokoły kontroli podatkowych
- lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - przykłady

4) Etap po zakończeniu realizacji projektu (jak w pkt. 3)

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.