Daily View
Według dnia

Nakładanie korekt finansowych w perspektywie 2014-2020. Wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
07.11.2019 - 08.11.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Wykład, połączony z omawianiem przykładów, casusów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Problematyka przerw w naliczaniu odsetek.

2. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez beneficjentów.


3. Przedawnienie zobowiązania zwrotowego.


4. Wykluczenie beneficjenta po zmianach w prawie.


5. Umiejscowienie w systemie odzyskiwania środków europejskich korekt finansowych.


6. Korekta finansowa, a dokonywanie pomniejszeń we wnioskach o płatność.


7. Definicja nieprawidłowości.


8. Pojęcie szkody w rozumieniu prawa europejskiego, a art. 207 ustawy o finansach publicznych.


9. Procedura nakładania korekt finansowych. Kontrola wnioskodawcy i beneficjenta, a możliwość nałożenia korekt finansowych.


10. Omówienie elementów taryfikatorów dot. nakładania korekt finansowych.


11. Zasada z at. 139 KPA, a korekty finansowe.


12. Możliwość zmiany wysokości korekty finansowej w trakcie kontroli, po jej zakończeniu, w trakcie postępowania zwrotowego i po jego zakończeniu.


13. Przesłanki pozytywne i negatywne miarkowania korekt finansowych.


14. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.