Daily View
Według dnia

Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
28.10.2019 - 29.10.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)

 


Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. oraz zmian w zakresie kwalifikowalności zatwierdzonych od dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Podstawy prawne:
- unijne, w tym wytyczne Komisji Europejskiej,
- krajowe.

II. Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków:

1) Stawki jednostkowe:
- zasady ogólne,
- stawki godzinowe kosztów personelu,
- pozostałe stawki jednostkowe.
2) Stawki ryczałtowe:
- definicja kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich,
- wysokość stawki a obowiązek dokumentowania jej wyliczenia - różnice w funduszach.
3) Kwoty ryczałtowe:
- zasady ogólne,
- metodologia ustalenia kwoty ryczałtowej.

III. Kiedy możliwe, a kiedy konieczne jest stosowanie metod uproszczonych - zasady dotyczące poszczególnych funduszy.


IV. Główne różnice w porównaniu z okresem 2007-2013.


V. Łączenie opcji - różne metody uproszczone w jednym projekcie.


VI. Konsekwencje dla zarządzania i kontroli - weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą.

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.