Daily View
Według dnia

Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
15.10.2019 - 16.10.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)

 

 

Cel szkolenia:
nabycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji i rozliczania projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów III Osi PO WER EFS.

Uczestnicy szkolenia:
pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zainteresowani zagadnieniem realizacji i rozliczania projektach PO WER EFS w uczelniach

Forma szkolenia:
Wykład, połączony z omawianiem przykładów, casusów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.30 drugiego dnia

Wykładowca:
Sonia Szczepańska-Brand: W l. 2015 - 2016 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS, w l. 2004 - 2015 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach SPO RZL, ZPORR, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, członkini zespołów projektowych EFS, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS w obszarze szkolnictwa wyższego i oświaty w okresie programowania UE 2007 - 2013, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych EFS, od 2004 r. wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, od 2003 r. specjalistka ds. pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, od 2001 r. właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej S&B Consulting, specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla szkół wyższych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

DZIEŃ 1
1. Przepisy, dotyczące realizacji i rozliczania projektów PO WER EFS w uczelniach.

2. Zarządzanie projektem PO WER EFS w uczelniach i korekty finansowe za błędy w zarządzaniu.


3. Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w kosztach bezpośrednich oraz osób w kosztach pośrednich.


4. Kwalifikowalność uczestników projektów PO WER EFS i ich dokumentowanie w projekcie.


5. Kwalifikowalność i dokumentowanie form wsparcia (studiów, stypendiów, szkoleń, kursów i egzaminów, staży, doradztwa, wizyt studyjnych, konferencji itd. itp.) dla uczestników projektów PO WER EFS.


6. Zmiany w projektach PO WER EFS.


DZIEŃ 2

1. Zamówienia publiczne i wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w projektach PO WER EFS (rozeznanie rynku od 20 tys. zł, zasada konkurencyjności od 50 tys. zł), prowadzenie postępowań ofertowych.

2. Rozliczanie projektów PO WER EFS (kluczowe zagadnienia umowy o dofinansowanie, kwalifikowalność uczestników, dokumentowanie wydatków i form wsparcia).


3. Wskaźniki produktów i wskaźniki rezultatów oraz ich monitorowanie.


4. Wnioski o płatność i zasady ich rozliczeń.


5. Projekty rozliczane metodami uproszczonymi do 100 tys. euro.

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.