Daily View
Według dnia

Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
10.10.2019 - 11.10.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 r. jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r. Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Dzień 1
I. Reguła proporcjonalności - wprowadzenie
1. Kogo dotyczy reguła proporcjonalności? - zakres podmiotowy.
2. Jakich projektów dotyczy reguła proporcjonalności? - zakres przedmiotowy.
3. Kiedy stosować regułę proporcjonalności?
4. Regułą proporcjonalności, a zapisy umowy,
5. Realizacja wskaźników, a rozwiązanie umowy?

II. Wskaźniki, a reguła proporcjonalności

1. Rodzaj wskaźników, a stosowanie reguły
2. Źródła weryfikacji wskaźników
- źródła zewnętrzne,
- źródła wewnętrzne.
3. Nieprawidłowo określone we wniosku o dofinansowanie źródła pomiaru wskaźników, a stosowanie reguły

III. Ocena realizacji wskaźników

1. Rozliczanie wskaźników produktu
2. Rozliczenie wskaźników rezultatu
3. Wskaźniki odpowiedzialne za realizację kryteriów konkursowych
4. Wskaźniki odpowiedzialne za osiągnięcie celu projektu
5. Wskaźniki nadwykonane
6. Ocena wykonania projektu
7. Najczęstsze problemy

IV. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi

1. Zasady stosowania reguły, a kwoty ryczałtowe
2. Analiza przypadku - warsztaty

V. Rozliczenie zaliczki, a realizacja wskaźników

1. Zasady stosowania reguły, a zaliczka
2. Analiza przypadku - warsztaty

VI. Wyjątki od stosowania reguły

1. Możliwość odstąpienia od żądania zwrotu przez instytucję
2. Siła wyższa - praktyczne zasady stosowania

VII. Trwałość projektu

1. Trwałość projektu - wymogi prawne,
2. Reguła proporcjonalności a trwałość rezultatów projektu,
3. Ocena trwałości,
4. Brak trwałości projektu - sankcje.
5. Ryzyka związanie z utrzymaniem trwałości projektu:
6. Jak utrzymać trwałość projektu?

VIII. Reguła proporcjonalności, a nieprawidłowości

1. Realizacja wskaźników, a nieprawidłowość,
2. Realizacja wskaźników, a nadużycie,
3. Realizacja wskaźników, a fałszowanie dokumentów,
4. System sankcji, w tym karnych.

Dzień 2

IX. Reguła proporcjonalności w praktyce - warsztaty
Krok 1 - Ocena możliwości zastosowania reguły proporcjonalności
- Analiza przypadku - warsztaty
- Zasady stosowania - omówienie

X. Reguła proporcjonalności w praktyce - warsztaty

Krok 2 - Ocena wykonania założeń projektu
- Analiza przypadku - warsztaty
- Zasady stosowania - omówienie

XI. Reguła proporcjonalności w praktyce - warsztaty
Krok 3 - Porównanie stopnia realizacji wskaźników ze stopniem wykorzystania budżetu
- Analiza przypadku - warsztaty
- Zasady stosowania - omówienie

XII. Reguła proporcjonalności w praktyce - warsztaty

Krok 4 - Wyliczenie wydatków niekwalifikowalnych
- Analiza przypadku - warsztaty
- Zasady stosowania - omówienie

XIII. Reguła proporcjonalności w praktyce - warsztaty

Krok 5 - Wyliczenie wydatków niekwalifikowalnych w kosztach pośrednich
- Analiza przypadku - warsztaty
- Zasady stosowania - omówienie

 


formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.