Daily View
Według dnia

Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
07.10.2019 - 08.10.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
12.12.2019 - 13.12.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim.

2. Polityka rachunkowości.


3. Podstawowe zasady rachunkowości.  


4. Metody ewidencji przychodów z dotacji.    


5. Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów.   


6. Ewidencja przychodów w projekcie unijnym


7. Ewidencja zwrotu dotacji  


8. Zasady ewidencji kosztów finansowanych dotacją:   

a) ewidencja kosztów w przypadku dotacji do aktywów,
b) ewidencja kosztów w przypadku dotacji do przychodów.   

9. Ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,

10. Kod księgowy:

- Kod księgowy w ramach systemu księgowego,
- Kod księgowy poza systemem księgowym.

11. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego:

a) Wyodrębnienie operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy,
b) Obowiązek wyodrębnienia wszystkich kosztów (kwalifikowanych i niekwalifikowanych),
c) Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji,
d) Warunki przeksięgowań wydatków zaewidencjonowanych na '7' i '9' po zakończeniu roku budżetowego.

12. Kontrola prawidłowości zastosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego.


13. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.