Daily View
Według dnia

Pożyczki i poręczenia - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników Finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
30.09.2019 - 01.10.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi w oparciu o prezentację multimedialną z uwzględnieniem przykładów oraz dyskusji grupy z prowadzącym.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i 9.00 - 14.30 drugiego dnia.

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce"). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - "Gospodarka przestrzenna", Uniwersytecie Jagiellońskim - "Prawo Unii Europejskiej" oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - "Prawo gospodarcze".

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1) Doświadczenia obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej - wnioski na przyszłość

2) Przepisy prawne oraz wytyczne i ich interpretacje dotyczące IF


3) Ocena ex ante i Strategia inwestycyjna - praktyczne wskazówki


4) Zasady działania Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR)


5) Możliwe opcje/modele wdrożeniowe - zalety i wady:

- Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF
- Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF
- Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013

6) Wybór Menedżera Funduszu Funduszy i pośredników finansowych


7) Fundusz funduszy a Instytucje Zarządzające / Pośredniczące? - umowa o finansowanie


8) Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym


- Ćwiczenie dotyczące weryfikacji czy łączenie pożyczek z dotacjami / poręczeniami jest możliwe i pod jakimi warunkami.


9) Praktyczne wskazówki / wnioski z wdrażania instrumentów finansowych

- Zasady kwalifikowalności wydatków
- Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
- Zakaz podwójnego finansowania w praktyce
- Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.

10) Rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Fundusz Funduszy


11) Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach - rozliczanie wkładów oraz opłaty za zarządzanie


12) Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca IF


13) Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie / umów operacyjnych / umów inwestycyjnych


14) Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę działalności Menadżera Funduszu Funduszy (BGK)?


15) Problemy z pośrednikami finansowymi - jak postępować z nierzetelnymi pośrednikami?


16) Nieprawidłowości wykryte u pośredników finansowych (umowy operacyjne) - co dalej?

 


formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.